11/01/2021

"SVETOVNI DAN BOJA PROTI RAKU 2021 – PREVENTIVA IN ZMANJŠANJE TVEGANJ #JAZSEMINJAZBOM" ZA ZMANJŠANJE RAKAVIH OBOLENJ V RS

Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo ter Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin ob

SVETOVNEM DNEVU BOJA PROTI RAKU 

vabita na spletno konferenco z naslovom:

 "SVETOVNI DAN BOJA PROTI RAKU 2021 – PREVENTIVA IN ZMANJŠANJE TVEGANJ #JAZSEMINJAZBOM" ZA ZMANJŠANJE RAKAVIH OBOLENJ V RS, 

ki bo dne 3. februarja 2021 od 10. do 14. ure preko ZOOM-a
 
Konferenca je namenjena pregledu  najnovejšega  stanja  na  področju raka. Vabimo vas, da se spletne konference udeležite za obnovitev in nadgraditev znanja ter sledenje novostim na področju preventive in zmanjšanja tveganj za obolevnostjo za rakom.
 
Konferenco bosta povezovala novinarka Bogi Pretnar in podpredsednik SZOTK, Miha Lovše.
 
PROGRAM
 
             09.45: ZOOM vklop   
10.00 – 10.20: Uvodne besede: 
ga. Gabrijela Korže, Stalno predstavništvo RS pri EU, Bruselj, »Europe´s Beating Cancer Plan« 
ga. Aige Rurane, vodja Urada SZO v Sloveniji, »Orodja za uvajanje politik SZO (Best Buy)«
 
10.20 – 12.00 Predstavitve
1. Prof. dr. Branko Zakotnik, dr. med., spec. int. onk., nacionalni koordinator Državnega programa obvladovanja raka, Onkološki Inštitut Ljubljana, »Rak v Sloveniji in možnosti preventive«,
2. Dr. Cary Adams, generalni sekretar, UICC (Mednarodna zveza za boj proti raku), pozdravni govor ob Svetovnem dnevu boja proti raku (World Cancer Day 2021),
3. Dr. Yannick Romero, UICC, (Mednarodna zveza za boj proti raku), vodja zagovorništva »Zagovorniške mreže na področju tobačne kontrole«,
4. Nikolai Pushkarev, EPHA (Evropska zveza za javno zdravje), »Kako nas ogroža rak in pomen preventive«,
5. Neža Polh, u. d. i. a., Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo – SZOTK, »Vseživljenjski pristop: Preprečevanje in zmanjševanje tveganja (UICC sporočila 2021)«,
6. Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, »Pomen tobačne kontrole v preventivi«,
7. Doc. dr. Martina Vrankar, dr. med. spec. onkolog., Društvo pljučnih in alergijskih   bolnikov Slovenije, »Zakaj preventiva?«, 
8. Helena Koprivnikar, dr. med. spec., NIJZ, »Ključni izzivi pri nadzoru tobaka in s tobakom povezanih izdelkov«, 
9. Mag. Neja Samar Brenčič, Zavod IZRIIS, dr. Malcolm Fisk, svetovalec SZO, »Vsebine zdravja na daljavo za podporo preventivi in obolelim za rakom«, 
10. Mateja Krajc, dr. med., Onkološki inštitut Ljubljana, »Rak v Sloveniji in delovanje ambulante za genetsko svetovanje na Onkološkem inštitutu«,
 
12.00 – 12.20 Kratek aktiven odmor
 
12.20 – 14.00 Predstavitve
11. Zvezdana Maurič Vražič, dipl. m. s., spec., Društvo za boj proti raku Štajerske, »E-svetovalnica društva za boj proti raku«,
12. Dr. Urška Ivanuš, dr. med. spec. javnega zdravja, Zveza slovenskih društev za boj proti raku, »Evropski kodeks proti raku«,
13. Asist. Eva Peklaj, univ. dipl. inž. živil. tehnol., klinični dietetik, Onkološki inštitut Ljubljana, »Pomen prehrane in gibanja v preventivi«,
14. Doc. dr. Zlatko Zimet, Nacionalni koordinator zdravih mest, »Kakovostno ustvarjanje mestnega okolja, ki spodbuja in ščiti zdravje ter blaginjo meščanov«,
15. Vladimira Tomšič, dipl. ms., univ. dipl. org., ZD Sevnica, direktorica, »Povezovanje vladnih in nevladnih organizacij v učinkovit preventivni skupnostni pristop v Spodnjeposavski regiji«,
16. Mihaela Lovše, v. m . s. univ. dipl. org., svetovalka v vzgoji in izobraževanju Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo – SZOTK, »Evropske smernice EPACTT za opuščanje kajenja za skupine prebivalstva z visokim tveganjem«,  
17. Viš. pred. Nataša Vidnar, dipl. m. s., univ. dipl. org., vodja CKZ Maribor, ZD dr. Adolfa Drolca Maribor, »Skupnostni pristop v preventivi v Štajerski regiji«,
18. Miha Lovše, u. d. i. a., Dragana Mitrović, mag. ekon. in posl. ved, Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo – SZOTK , »Evropska kampanja NVO za politično odločitev EU4Health«.
 
 
Prosimo vas, da se na dogodek prijavite preko SPLETNE PRIJAVNICE ali na SPLETNI STRANI enega izmed organizatorjev, kjer najdete povezavo do prijave. Udeležba je brezplačna, število mest pa je omejeno. 2. 2. 2021 bodo prijavljeni po elektronski pošti dobili povezavo do ZOOM dogodka z navodili in morebitno e-gradivo. Organizatorji si pridržujejo pravico do spremembe programa. Za več informacij smo vam na voljo na nvo.zdravje@tobak-zveza.si in center@fzab.si ter na telefonski številki 051 317 113.
 
Vljudno vabljeni,
 
Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo in  
Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin 
                                                                   
 

 

PRIJAVNICA