15/07/2021

15. šola za klinične mentorje

 

Izvedli smo 


15. šolo za klinične mentorje

z naslovom:

"Klinično usposabljanje v času pandemije Covid-19"

Na področju kliničnega usposabljanja študentov je v tem času epidemiološka situacija doprinesla različne izkušnje in reševanje situacij kot so delo v rdeči coni, podpora in informiranje študentov, o prisotnem strahu pred okužbo na kliničnem usposabljanju ter s tem povečano možnost prenosa okužbe tudi na družinske člane. 

Šola za klinične mentorje je naslovila vprašanja kot so:

- Kako je v tem času potekalo vključevanje študentov, kakšne so bile in kako so se kazale stiske študentov ter potekanje mentoriranja. 

- Ali so bili v tem času študenti na kliničnem usposabljanju v pomoč mentorju ter kakšen je bil razvoj mentorstva in mentoriranja na področju nujnih (izjemnih) razmer. 

Izkušnje tega časa nam prinašajo določena spoznanja oziroma nas tudi bogatijo, zato smo podelili novosti o dobrih praksah, o izzivih, s katerimi smo se soočali, in podali tudi mnenja, kako bi se kliničnega usposabljanja lotili drugače oziroma, kako bi drugače prišli nasproti študentom.


Na 15. šoli za klinične mentorje smo razglasili tudi Naj mentorje.

 
Dobitniki priznanja za Naj mentorja FZAB v študijskem letu 2020/2021 so
 
Mateja Mihovec Salem, dipl. m. s.
Center slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka
 
Alukić Dino, dipl. zn.
Psihiatrična bolnišnica Begunje
 
Gašper Orehek, dipl. zn.
Zdravstveni dom Domžale
 
Siniša Majdančević, dipl. zn.
Zdravstveni dom Radovljica
 
Iskrene čestitke! 

 

doc. dr. Sanela Pivač
dekanja  

 

Zbornik

PROGRAM

PRIJAVNICA