20/12/2021

15. mednarodna znanstvena konferenca: Digitalizacija in edukacija v zdravstvenih vedah

 

Vabimo vas k odddaji izvlečkov in aktivni udeležbi na 

15. mednarodni znanstveni konferenci

z naslovom

Digitalizacija in edukacija v zdravstvenih vedah, 

ki bo 9. junija 2022, v Hotelu Astoria Bled ali preko ZOOMa.

15. mednarodna znanstvena konferenca 2022 poudarja pomen digitalizacije in novih pristopov edukacije v zdravstvenih vedah. Konferenca povezuje zdravstvene vede v praksi, podpira sodelovanje različnih zdravstvenih ved in uvaja sodoben pristop k celostni obravnavi posameznika. Povezuje teorijo in prakso in dognanja raziskav z uporabniki. Prav tako umešča strokovne ugotovitve v širši prostor za promocijo potrebnih izboljšav ter digitalizacije pristopa. Namenjena je predstavitvi aktualnih raziskovalno-razvojnih del na področjih digitalizacije in zdravstvenih ved ter umeščanju novih edukacijskih metod v zdravstveno nego, promocijo zdravja, fizioterapijo, in druge zdravstvene vede. Cilj je zdravstvene vede povezati v praksi skozi digitalizacijo in vpeljavo novih pristopov poučevanja, ki sledijo trendom digitalizacije. Pomemben vidik digitalizacije in edukacije v zdravstvenih vedah je njun vpliv na nov pristop k obravnavi posameznika. Vabimo vas k oddaji izvlečkov in kasneje znanstvenih prispevkov s področij zdravstvene nege, promocije zdravja, fizioterapije, in drugih zdravstvenih ved.

TEME:
• Odpravljanje ovir med tehnologijo in zdravstvenim varstvom
• Inteligentno zdravje
• Poučevanje, ocenjevanje, učenje in klinična praksa
• Raziskave za izobraževanje, smernice in splošni razvoj zdravstva
• Informatika v zdravstvu
• Standardi, strokovno znanje in povezane priložnosti za korak naprej na področju kakovosti zdravstvenega varstva
• Izzivi vodenja v novih razmerah v zdravstvu
• Kako lahko modernizacija v zdravstvu spremeni naš način dela?
• Kako lahko zdravstvena vzgoja izboljša nadzor, klinične prakso in varnost pacientov?
• Kako lahko spodbudimo večjo vključenost zdravstvenih delavcev, uporabnikov storitev, skupnosti in širše javnosti pri oblikovanju zdravstvenih storitev, ki ustrezajo svojemu namenu?

POMEMBNI DATUMI:
do 4. 2. 2022 oddaja izvlečka
• do 7. 2. 2022 obvestilo o uvrščenih izvlečkih
• do 14. 3. 2022 oddaja prispevkov
• do 4. 4. 2022 recenzije prispevkov
• do 5. 5. 2022 oddaja končnih prispevkov


Izvleček naj obsega do 500 besed, pisan naj bo v strukturi IMRD, opredeliti je potrebno tematsko področje izvlečka. Sprejemamo raziskovalna dela ali dele raziskav, ki še niso objavljene, in pregledne znanstvene prispevke. Izvleček bo pregledal Programski odbor konference. Prvi avtorji uvrščenih izvlečkov bodo prejeli nadaljnja navodila za pripravo prispevka. Število mest aktivnih udeležencev je omejeno.Izvleček pošljite na center@fzab.si.

Navodila za pripravo izvlečkov 

KOTIZACIJA IN KONTAKTI:
Aktivni udeleženci konference: 150 EUR
Aktivni udeleženci konference – študenti RS: 75 EUR
Aktivni udeleženci konference – študenti FZAB: 50 EUR
Drugi udeleženci konference: 150 EUR

V kotizacijo so vključena predavanja, potrdilo o udeležbi, zbornik predavanj in pogostitev. V primeru zgolj ZOOM izvedbe bo kotizacija prilagojena, kar bomo sporočili naknadno. Kotizacijo je potrebno nakazati na transakcijski račun fakultete za zdravstvo Angele Boškin na številko: SI56 0700 0000 1033 819, sklic 00_09062022. Pravne osebe (organizacije) plačajo kotizacijo po izstavitvi računa v valutnem roku. Fizične osebe (samoplačniki) morajo kotizacijo poravnati najmanj tri dni pred dogodkom. Več o prijavi in plačilu kotizacije za fizične in pravne osebe dobite na center@fzab.si in 04 586 93 68.


Vljudno vabljeni k oddaji izvlečkov,

doc. dr. Sanela Pivač
dekanja