20/12/2021

15. mednarodna znanstvena konferenca: Digitalizacija in edukacija v zdravstvenih vedah

 

Izvedli smo

15. mednarodno znanstveno konferenco

z naslovom

Digitalizacija in edukacija v zdravstvenih vedah, 

ki je bila 9. junija 2022, v Hotelu Astoria Bled. 

15. mednarodna znanstvena konferenca 2022 je poudarila pomen digitalizacije in novih pristopov edukacije v zdravstvenih vedah. Konferenca je povezala zdravstvene vede v praksi, podprla sodelovanje različnih zdravstvenih ved in uvedla sodoben pristop k celostni obravnavi posameznika. Povezala je teorijo in prakso in dognanja raziskav z uporabniki. Prav tako je umestila strokovne ugotovitve v širši prostor za promocijo potrebnih izboljšav ter digitalizacije pristopa. Namenjena je bila predstavitvi aktualnih raziskovalno-razvojnih del na področjih digitalizacije in zdravstvenih ved ter umeščanju novih edukacijskih metod v zdravstveno nego, promocijo zdravja, fizioterapijo, in druge zdravstvene vede. Cilj je bil zdravstvene vede povezati v praksi skozi digitalizacijo in vpeljavo novih pristopov poučevanja, ki sledijo trendom digitalizacije. Pomemben vidik digitalizacije in edukacije v zdravstvenih vedah je njun vpliv na nov pristop k obravnavi posameznika. Konferenca je potekala v okviru projekta Star-Vital

TEME:
• Odpravljanje ovir med tehnologijo in zdravstvenim varstvom
• Inteligentno zdravje
• Poučevanje, ocenjevanje, učenje in klinična praksa
• Raziskave za izobraževanje, smernice in splošni razvoj zdravstva
• Informatika v zdravstvu
• Standardi, strokovno znanje in povezane priložnosti za korak naprej na področju kakovosti zdravstvenega varstva
• Izzivi vodenja v novih razmerah v zdravstvu
• Kako lahko modernizacija v zdravstvu spremeni naš način dela?
• Kako lahko zdravstvena vzgoja izboljša nadzor, klinične prakso in varnost pacientov?
• Kako lahko spodbudimo večjo vključenost zdravstvenih delavcev, uporabnikov storitev, skupnosti in širše javnosti pri oblikovanju zdravstvenih storitev, ki ustrezajo svojemu namenu?

IZ PROGRAMA:
 
V plenarnem delu so poslušalce z osrednjo temo Digitalizacija in edukacija v zdravstvenih vedah nagovorili:
 

-  Dr Jana Javornik,  University of Leeds, United Kingdom: Health Care in Society 5.0
-  Dr Alison P. Squires, NYU Rory Meyers College of Nursing, USA: Critique the Past & Present, Create a New Future for Nursing
-  Dr Brigita Skela Savič, Angela Boškin Faculty of Health Care, Slovenia: First RN4CAST results in Slovenia 
-  Dr Maria Ruzafa-Martinez, University of Murcia, Spain: Evidence-based Practice in the clinical setting: from competency to utilisation

V sekcijah so strokovnjaki predstavili različne prispevke. Mladi raziskovalci so v Sklopu ASPHER Foruma mladih raziskovalcev predstavili svoje prispevke. Izpostavljamo naslednje teme: 

Poučevanje, ocenjevanje, učenje in klinična praksa 
Odpravljanje ovir med tehnologijo in zdravstvenim varstvom  
Standardi, strokovno znanje in povezane priložnosti za korak naprej na področju kakovosti zdravstvenega varstva
Raziskave za izobraževanje, smernice in splošni razvoj zdravstva   

Zmagovalec mladih raziskovalcev je:

Dennis Wienand, Department of Health Economics, Center for Public Health, Medical University of Vienna, Vienna, Austria: Estimating the Public Health Impact of Excess Physical Comorbidities Associated with Mental Health Disorders in Europe: Structured Review, Meta-Analysis and Population-Level Extrapolation of Existing Epidemiological Evidence.
 
Žirija je nagradila še dva prispevka mladih raziskovalcev:

Philippa White, Department of Public Health, HSE-South, St Finbarr’s Hospital, CorkHighly Lethal Methods of Self-Harm: An Analysis of Hospital-Treated Attempted Hanging and Drowning in Ireland, 2007-2019

ter tim iz Usher Institute: What is the Impact of COVID-19 Mitigation Strategies on the Mental Health of Post-Secondary School Students?

ISKRENE ČESTITKE!

PROGRAM 


doc. dr. Sanela Pivač
dekanja

Konferenca bo potekala pod pokroviteljstvom podjetja Roche d.o.o. ter v okviru projekta StarVital.

                                                                        

Projekt »Podaljševanje delovne aktivnosti in zmanjševanje odsotnosti z dela v KRZS – STAR-VITAL: Združeni ukrepi za vitalnost starejših delavcev«. Naložbo financirata Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada ter Republika Slovenija, in sicer Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Naložba se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, v okviru 8. prednostne osi: »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, 8.3. prednostne naložbe: »Aktivno in zdravo staranje«, 8.3.1. specifičnega cilja »Podaljševanje in izboljšanje delovne aktivnosti starejših, vključenih v ukrepe«.  

 

ZBORNIK


PDF dokument