18/05/2022

16. ŠOLA ZA KLINIČNE MENTORJE

 

 

14. oktobra 2022 smo v Kolpernu na Stari Savi na Jesenicah izvedli 

16. šolo za klinične mentorje,

z naslovom 

Sodobne in inovativne oblike poučevanja študentov v procesu kliničnega usposabljanja. 

Dogodek jo bil namenjen vsem kliničnim mentorjem Fakultete za zdravstvo Angele Boškin. Predstavljene so bile sodobne in inovativne oblike poučevanja študentov v procesu kliničnega usposabljanja ter rezultati raziskave testne implementacije sodobnih in inovativnih metod poučevanja študentov zdravstvene nege. 

Po predstavitvi je sledil praktičnih prikaz izvajanja metod poučevanja kliničnih veščin po metodi PEYTON FOUR STEP  ter ocenjevanje po metodi OSCE. 

S področja zdravstvene nege so priznanja prejeli: 

Miladinka Matković, viš. med. ses., univ. dipl. kult.,
Onkološki Inštitut Ljubljana

Uroš Zafošnik, dipl. zn., mag. soc. del.,
SIM center, Zdravstveni dom Ljubljana

Bernarda Zaletelj, dipl. m. s.,
Zdravstveni dom Jesenice

Erna Zoronjić, dipl. m. s.,
Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana

S področja fizioterapije so priznanja prejeli:

Slađana Božić, dipl. fiziot., mag. org., strok. sod.,
Zdravstveni dom Ljubljana - OE Center

Ida Jagrič, dipl. fiziot.,
Zdravstveni dom Kranj

Andraž Smolej, dipl. fiziot.,
Zdravstveni dom Kranj

Teja Vinšek, dipl. fiziot.,
Univerzitetni klinični center Ljubljana - Inštitut za medicinsko rehabilitacijo  

 
ISKRENE ČESTITKE!

 

 

 

 

PRIJAVNICA