25/08/2022

Šola za klinične mentorje začetnike

 

 

Izvedli smo   

Šolo za klinične mentorje začetnike
(23. september 2022, Študijsko središče Ljubljana)

Dogodek je bil namenjen mentorjem začetnikom iz učnih baz Fakultete za zdravstvo Angele Boškin.

PROGRAM

9:15 – 9:20 Prijava udeležencev
9:20 – 9:25 Uvodni pozdrav
 

I SKLOP - PREDAVANJA

 9:25 –   9:45 Mentorska vloga v kliničnem okolju - Mateja Bahun, viš. pred.
 9:45 – 10:05 Ocenjevanje študentov na kliničnem usposabljanju - doc. dr. Sedina Kalender Smajlović
10:05 – 10:25 Dokumentacija na kliničnem usposabljanju - Marta Smodiš, viš. pred.
10:25 – 10:45 Individualno delo študenta - dr. Monika Zadnikar, viš. pred., doc. dr. Sanela Pivač
10:45 – 11:05 Razprava

11:05 – 11:20 Odmor

II SKLOP – DELAVNICE 

11:20 – 11:40 Delo v dveh skupinah 
11:40 – 11:55 Poročanje skupin 
11:55 – 12.15 Razprava in zaključki 

  

 

PRIJAVNICA