13/10/2022

OKROGLA MIZA: KARIERNI IZZIVI V POKLICIH ZDRAVSTVENE NEGE

 

 
 
  
Razvojna agencija Zgornje Gorenjske je skupaj s Fakulteto za zdravstvo Angele Boškin izvedla okroglo mizo z naslovom
 

KARIERNI IZZIVI V POKLICIH ZDRAVSTVENE NEGE

 
 
Veliko je bilo napisanega o pomenu zdravstvene nege za kakovostno življenje, ne glede na starostno obdobje. A najbolje jo opredeli kar definicija, ki so jo postavili v Zbornici zdravstvene in babiške nege: »Zdravstvena nega je zdravstvena disciplina, ki obravnava posameznika, družino in družbeno skupnost v času zdravja in bolezni s ciljem, da se doseže čim višja stopnja zdravja.«
 
V želji, da se ta izjemno pomemben, odgovoren, navdihujoč in plemenit poklic predstavi mladim, njihovim staršem, učiteljem, svetovalnim službam in javnosti, smo skupaj s ključnimi deležniki pristopili k  organizaciji okrogle mize na to temo.
 
Projekt Zaposlitveni dnevi in karierni razvoj mladih, ki ga vodi Razvojna agencija Zgornje Gorenjske, sofinancirata občini Jesenice in Radovljica.  
 
Sogovorniki so bili bodo:
 
- doc. dr. Sanela Pivač, dekanja Fakultete za zdravstvo Angele Boškin
- Monika Ažman, dipl. m. s., predsednica Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije 
- Mojca Strgar Ravnik, mag. zdr. neg., Splošna bolnišnica Jesenice
- Ga. Monika Lotrič, ravnateljica Srednje šole Jesenice 
- g. Uroš Kopavnik, Zavod RS za zaposlovanje, vodja OS  Kranj
- ga. Jelka Berce, svetovalna delavka, Osnovna šola Antona Tomaža Linharta  Radovljica 
- ga. Bernarda Hribar, svetovalna delavka, Osnovna šola Koroška Bela Jesenice
- Svetovalne službe v osnovnih in srednjih šolah
- Hermina Biščević, RAGOR
- Učenci, dijaki in študenti  
- mediji