20/12/2022

16. mednarodna znanstvena konferenca: HealthComm - Nova doba v zdravstvu in digitalno potovanje

 

Dne 8. 6. 2023 smo v Hotelu Astoria na Bledu izvedli

16. mednarodno znanstveno konferenco
z naslovom:
HealthComm - Nova doba v zdravstvu in digitalno potovanje,

16. mednarodna znanstvena konferenca je poudarila pomen povezovanja, medsebojnega nadgrajevanja ter prilagajanja aktualni digitalni in socialni realnosti v zdravstvu. Sodoben čas predstavlja novo dobo v zdravstvu in zahteva optimalno in povezano delovanje obeh sfer. Zato je bilo jedro 16. mednarodne znanstvene konference FZAB poiskati poti, ki nudijo učinkovite načine soočanja s sodobnimi izzivi, učinkovite preventivne poti ter strategije in orodja za še učinkovitejši razvoj poklicev v zdravstvu.

Namen je bil predstaviti digitalni in psiho-socialni kontekst vsakdanjega življenja in dela na področju zdravstva: predstavitev dobrih praks v kontekstu digitalnega področja, predstavitev aktivnosti preventive in obvladovanja na področju kroničnih obolenj in duševnega zdravja ter predstavitev vsebin in znanja potrebnih za uspešno zdravstveno obravnavo.

Cilj je bil doprinesti k oblikovanju kadra na področju zdravstva, ki bo znal naslavljati sodobne in prihodnje izzive.   16. mednarodna znanstvena konferenca je bila zaključna konferenca projekta HealthCom Simulator.

TEME KONFERENCE
Priložnosti digitalnega zdravstvenega ekosistema - virtualna zdravstvena obravnava:
transformacija v tele-zdravje 
Uporaba digitalnih inovacij v zdravstvu 
Kako upravljati vzpostavljeno e - preventivo zdravstvenih težav?
Zunaj bolnišnična obravnava in zdravljenje na domu
Povezovanje zdravstva: spodbujanje zdravega življenjskega sloga 
Kronične bolezni in priložnosti za preventivo
Povečanje dostopa do obravnave kroničnih bolezni z digitalnimi rešitvami 
Inovacije in razvoj duševnega zdravja 
Izboljšanje dostopa do obravnave duševnih bolezni z digitalnimi rešitvami 
Razvoj mehkih veščin zdravstvenih delavcev 
Razvoj veščin s področja informacijskih tehnologij pri zdravstvenih delavcih 

 

 ZBORNIK