22/12/2023

17. mednarodna znanstvena konferenca:Trajnostni razvoj v zdravstvu

POMEMBNO: Podaljšanj rok za oddajo izvlečkov do 11. 2. 2024!

Spoštovani!

Vabimo vas k oddaji izvlečkov in kasneje znanstvenih prispevkov s področij zdravstvenih ved ter k aktivni udeležbi na

 17. mednarodni znanstveni konferenci

z naslovom

TRAJNOSTNI RAZVOJ V ZDRAVSTVU: umestitev zdravstvenih trendov in načrtovanj v okoljski, socialni in ekonomski kontekst

(6. junij 2024, Hotel Astoria na Bledu).

 

17. mednarodna znanstvena konferenca je usmerjena v trajnost. Koncept trajnosti v zdravstvu predstavlja pogled, da sta zdravje in zdravstvo medsebojno povezana z okoljem, družbo in gospodarstvom. Trajnost v zdravstvu predstavlja način razmišljanja in delovanja za zdravje, brez ogrožanja zdravja prihodnjih generacij.

TEME

1. Ključne točke na poti trajnostnega razvoja v zdravstvu:
- oblikovanje strategij trajnostnega razvoja - vloga in pomen managementa zdravstvenih organizacij; 
- prioritete v preprečevanju bolezni, promociji zdravja in učinkovitem javnem zdravstvenem sistemu;
- inovativni modeli zdravstvene obravnave

2. Vloga in pomen zdravstvenih delavcev pri doseganju trajnosti v zdravstvu:
- zaposleni kot zagovorniki trajnosti; 
- ohranjanje / izboljšanje obstoječe ravni kakovosti, varnosti in dostopnosti zdravstvenih storitev;
- identifikacija in implementacija dobrih praks na poti trajnostnega razvoja

3. Pedagoško in znanstveno raziskovanje v zdravstvu v luči trajnostnega razvoja:
- vključevanje koncepta trajnostnega razvoja v raziskovalno delo;
- implementacija trajnostnega razvoja v vsakdanje življenje; 
- razvijanje zelenih kompetenc zdravstvenih delavcev.

 

POMEMBNI DATUMI IN IZVLEČEK

• do 1. 2. 2024 oddaja izvlečka, podaljšanj rok do 11. 2. 2024
• do 2. 2. 2024 obvestilo o uvrščenih izvlečkih, nov rok: 12. 2. 2024
• do 4. 3. 2024 oddaja prispevkov, nov rok: 11. 3. 2024
• do 26. 3. 2024 recenzije prispevkov
• do 8. 4. 2024 oddaja končnih prispevkov 

Izvleček naj obsega do 250 besed, pisan naj bo v strukturi IMRD, opredeliti je potrebno tematsko področje izvlečka. Sprejemamo raziskovalna dela ali dele raziskav, ki še niso objavljene, in pregledne znanstvene prispevke. 

Navodila za pripravo izvlečkov:

IZVIRNI PRISPEVEK

PREGLEDNI PRISPEVEK

Izvleček pošljite na center@fzab.si do 1. 2. 2024

Izvleček bo pregledal Programski odbor konference. Prvi avtorji uvrščenih izvlečkov bodo prejeli nadaljnja navodila za pripravo prispevka. Število mest aktivnih udeležencev je omejeno.

PRIJAVA IN KOTIZACIJA

Kotizacija za pasivne udeležence konference: 150 EUR
Aktivni udeleženci konference: 150 EUR
Aktivni udeleženci konference – študenti RS: 75 EUR
Aktivni udeleženci konference – študenti FZAB: 50 EUR
Drugi udeleženci konference: 150 EUR

V kotizacijo je vključen pregled in priprava prispevka z recenzijo, objava prispevka v zborniku prispevkov, udeležba konference s kosilom in prigrizki ted druga gradiva Za več informacij o prijavi in plačilu kotizacije za fizične in pravne osebe nam pišite na  center@fzab.si ali pokličite 04 586 93 68.

 

Vljudno vabljeni!

doc. dr. Sanela Pivač
dekanja