• 03/11/2010

  Študentke Irma Šturm, Aleša Klaneček in Maja Kunšič so odšle v okviru Norveškega finančnega mehanizma za 3 mesece na izmenjavo na Norveško, natančneje na Oslo University College, Faculty of Nursing Oslo, kjer bodo opravljale klinično prakso na pljučnem in ortopedskem oddelku v bolnišnici Aker.

 • 25/10/2010

  Študenti Anica Buh, Urška Štular in Martin Sever so dne, 10. 10. 2010, v okviru programa Erasmus, odšli za tri mesece na izmenjavo študentov v Anglijo. Študenti bodo v Royal Preston Hospital sodelovali pri izvajanju klinične prakse na internem in kirurškem oddelku ter na oddelku za nujno medicinsko pomoč.

 • 24/09/2010

  Med 20. in 24. septembrom 2010 je na Oslo University College, Faculty of Nursing potekal mednarodni seminar z naslovom »Curriculum Meeting Points - Understanding the European Master and the American Doctor of Nursing Practice«, ki so se ga udeležili tudi predstavniki Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice.

 • 15/09/2010

  V času od 15. 9. 2010 do 21. 9. 2010 je VŠZNJ pripravila mednarodne aktivnosti za mednarodne partnerje, ki so tudi bili udeleženci 3. mednarodne znanstvene konference. Srečanja so bila namenjena poglobljenemu sodelovanju in operativnim sestankom na že aktivnih skupnih mednarodnih raziskovalnih projektih, v katerih je vključena VŠZNJ.

 • 14/09/2010

   Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice (VŠZNJ) je, v času 3. mednarodne znanstvene konference s področja raziskovanja v zdravstveni negi in zdravstvu z naslovom Trajnostni razvoj zdravstvene nege v sodobni družbi – na raziskovanju temelječi razvoj zdravstvene nege, izvedla mednarodne aktivnosti, ki so potekale od 14. 9. do 21. 9. 2010.

 • 28/02/2010

  V času od 24. 2. do 25. 2. 2010 je dekanja VŠZNJ, doc. dr. Brigita Skela Savič obiskala Univerzo Swansea, School of Human and Health Sciences. Obisk je bil namenjen pripravi izhodišč za sklenitev bilateralnega sporazuma na področju pedagoškega dela, raziskovanja in razvoja študijskih programov.

 • 16/02/2010

  V času od 16. 02. do 19. 02. 2010 bosta Visoko šolo za zdravstveno nego Jesenice obiskali gospa Suzanne Bancel, strokovna sodelavka za mednarodne izmenjave in gospa Kari Ottvik Jensen, ki je odgovorna za mednarodne izmenjave na Fakulteti za zdravstveno nego Oslo na Norveškem.

 • 14/11/2009

  Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice je v mesecu novembru postala članica Evropskega združenja medicinskih sester v izobraževanju – FINE.
   

<< <  Page 15 of 16  > >>