red. prof. dr. Mojca Zvezdana Dernovšek

Dernovšek Mojca Zvezdana Email: mzdernovsek@fzab.si
Govorilne ure: Vsak prvi torek v mesecu ob 17. uri po predhodni najavi po elektronski pošti.

Nosilec predmetov na II. stopnji

Duševno zdravje

Kratek življenjepis

Prof. dr. Mojca Zvezdana Dernovšek je po izobrazbi doktorica medicine, specialistka psihiatrije, ki je zaključila magisterij s področja klinične fiziologije in doktorat iz kakovosti življenja pri bolnikih s shizofrenijo na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani. Kot psihiatrinja dela na Centru za izvenbolnišnično psihiatrijo Psihiatrične klinike Ljubljana, ima naziv izredne profesorice za psihiatrijo pri Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani in je Predstojnica Centra za Raziskovanje in razvoj na Izobraževalno raziskovalnem inštitutu Ozara Ljubljana. Na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin je visokošolska učiteljica na študijskem programu druge stopnje Zdravstvena nega pri predmetu Duševno zdravje.


Bibliografija/COBISS