doc. dr. Mojca Dobnik

Dobnik Mojca

Kratek življenjepis

Dr. Mojca Dobnik, visokošolska učiteljica in raziskovalka, habilitirana na Fakulteti za zdravstvene vede, UM v naziv docent.
Svojo poklicno pot je kratek čas začela v Oddelku za anesteziologijo, intenzivno terapijo in terapijo bolečin v UKC Maribor kot diplomirana medicinska sestra. Poklicno pot je nadaljevala na Kliniki za interno medicino, kot strokovna vodja Oddelka za revmatologijo in pomočnica strokovne vodje klinike. V času poklicnega razvoja je sodelovala v raznih delovnih skupinah na strokovnem področju. Ob delu je končala podiplomski študij na Fakulteti za organizacijske vede ter nadaljevala na Fakulteti za management ter si pridobila naziv magistra znanosti. Izobraževanje je nadaljevala na Fakulteti za organizacijske vede ter si pridobila naziv doktorica znanosti, smer Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih sistemov.
Kot višja predavateljica na Fakulteti za zdravstvene vede, UM sodeluje pri izvedbi  kliničnih in kabinetnih vaj. Na FZAB sodeluje pri predmetu: Management v zdravstvu in zdravstveni negi.
Je mentorica diplomskih del na prvi in drugi stopnji študijskega programa Zdravstvena nega FZV, UM.
Je članica Razširjenega strokovnega kolegija za področje zdravstvene nege, članica Komisije RS za varstvo pacientovih pravic, članica delovne skupine kampanje ICN in SZO Nursing Now in recenzentka Obzornika zdravstvene nege.
 


Curriculum Vitae

Mojca Dobnik, PhD, higher education teacher and researcher with a habilitation at the Faculty of Health Sciences of University of Maribor as assistant professor.
As a registered nurse (RN), she began her career at the Department of Anesthesiology, Intensive Care and Pain Therapy at the University Medical Center Maribor for a short period of time. Later on, she continued her career at the Division of Internal Medicine as Professional Head of Nursing at the Department of Rheumatology and as the Assistant to the Professional Head of Nursing thereof. During her professional development in nursing, she has been actively involved in various working groups in her professional field.
While working, she completed postgraduate studies at the Faculty of Organizational Science and continued at the Faculty of Management to achieve the title Master of Science. She continued her postgraduate education at the Faculty of Organizational Science to earn a PhD in the Organization and Management of Human Resources and Education.
At the Faculty of Health Sciences of University of Maribor, she is working as a senior lecturer for clinical practice and the management of health care and nursing.
At the Faculty of Health Sciences, she participates in Thesis Mentoring at the first and second level of the Nursing study programs.
She is a member of the General Nursing College, the Committee for the Protection of Patients' Rights of the Republic of Slovenia, the ICN and WHO campaign Nursing Now, and a reviewer of the Slovenian Nursing Review journal.

 


Bibliografija/COBISS