FZAB je v okviru programa mobilnosti v visokem šolstvu Erasmus+ sklenila naslednje medinstitucionalne sporazume z namenom izmenjave študentov ZN in VSU:

Sklenjeni medinstitucionalni sporazumi z namenom izmenjave študentov FT in VSU:

Sklenjeni medinstitucionalni sporazumi z namenom izmenjave VSU: