Informativni dnevi
30. 5. 2016 ob 15:30 uri na lokaciji Jesenice, Spodnji Plavž 3
31. 5. 2016 ob 15:30 uri na lokaciji Ljubljana, Letališka cesta 16
19. 9. 2016 ob 15:30 uri na lokaciji Jesenice, Spodnji Plavž 3
20. 9. 2016 ob 15:30 uri na lokaciji Ljubljana, Letališka cesta 16

Trajanje programa / Strokovni naslov
2 leti (120 ECTS); magistrica zdravstvene nege / magister zdravstvene nege

Informacije o študiju in novih izbirnih predmetih pa dobite tudi na strani 20 v novi promocijski zloženki.

Dodatne informacije dobite na telefonski številki 04 5869 361 ali po e-pošti: referat@fzab.si.

Pridobite si strokovni naslov: magistrica/magister zdravstvene nege (mag. zdr. neg.).

Magistrski študij Zdravstvena nega vam da znanja, kompetence in sposobnosti za delovanje na zahtevnejših oblikah dela v zdravstveni negi in zdravstvu (Advance Nurse Practitioner). Program je v 2015 pridobil mednarodno akreditacijo.

Naredite vaš doprinos pri obvladovanju javno zdravstvenih problemov in priložnosti kot so dolgoživost, kronične bolezni, krepitev zdravja, neenakosti v zdravju in grožnje zdravju.
 

Kje se lahko zaposlite?

Primarno delovno okolje diplomanta je delo v neposredni in posredni zdravstveni negi in oskrbi. Področje delovanja diplomanta je:

- vse ravni zdravstva (primarna, sekundarna in terciarna raven),
- socialno varstveni zavodi,
- zdraviliška dejavnost,
- osnovne in srednje šole, visoko šolstvo,
- zdravstveno vzgojni zavodi,
- Ministrstvo za zdravje RS,
- Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
- Zbornic zdravstvene in babiške nege Slovenije,
- Nacionalni inštitut za javno zdravje,
- gospodarstvo (farmacija, zdravstveni pripomočki in materiali), idr.

Zakaj izbrati študij na FZAB?

- visoka kakovost pedagoškega in raziskovalnega dela;
- odlična zaposljivosti diplomantov;
- odlične sinergije med fakulteto, zdravstvenimi zavodi, domačimi in mednarodnimi partnerji v raziskovanju;
- možnost mednarodnih študijskih izmenjav;
- znanje vam bodo predajali priznani domači in tuji visokošolski učitelji;
- prepoznana uspešnost v publiciranju magistrskih raziskav;
- dokazana kakovost je naša prednost (ISO 9001:2008, KzP, certifikat EFQM);
- mednarodno akreditirana študijska programa Zdravstvena nega (VS, mag./2l.).Vabljeni k vpisu!