mag. Klavdija Kobal Straus, pred.

Kobal Straus Klavdija Email: kobal.straus.13@gmail.com
Govorilne ure: Po predhodnem dogovoru po elektronski pošti.

Nosilec predmetov na I. stopnji

 Dolgotrajna oskrba

Kratek življenjepis

Diplomirala na Visoki zdravstveni šoli v Ljubljani. Znanstveni magisterij zaključila na Fakulteti za management Koper. Magistrirala na temo Vplivni dejavniki na razvoj institucionalnega varstva starejših v občini Idrija. Poklicno pot pričala leta 1993 kot zdravstveni tehnik v Domu upokojencev Idrija, kjer je bila kasneje zaposlena kot diplomirana medicinska sestra, koordinator neinstitucionalnih programov in nazadnje kot namestnica direktorja za področje zdravstvene nege. Aktivna v različnih delovnih skupinah s področja stroke. Dodatna znanja s področja mediacije, paliativne oskrbe, vodenja kakovosti, obravnave v skupnosti. Na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin nosilka in izvajalka predmeta Dolgotrajna oskrba. Trenutno zaposlena na direktoratu za dolgotrajno oskrbo Ministrstva za zdravje.


Bibliografija/COBISS