Nursing and Prevention of Hospital-Acquired Infections

Module:

Nursing Care

ECTS:

3

Contact hours – lectures:

30

Contact hours – seminar:

15

Contact hours – clinical exercises:

0

Contact hours – clinical practice:

0

Holder of subject:

Helena Ribič, Senior Lecturer

Education providers:

 • Helena Ribič, Senior Lecturer
 • Zdenka Kramar, Assistant

Level of study:

First Bologna cycle professional education study program

Semester:

Summer

Language:

Slovene/English

Subject specific competences:

The student:

 • learns about the modern approaches and methods in hospital hygiene,
 • learns about the modern approaches and methods in hospital-acquired infections;
 • learns about nurses’ role in prevention and control of hospital-acquired infections and the organization of this field of work according to the legislation;
 • learns the theory behind nursing interventions in infection prevention;
 • acquires knowledge and skills on prevention of hospital-acquired infections in nursing care, in accordance with professional guidelines and the legislative framework;
 • expands existing knowledge of the legislation, inspection services, and the organization of this field according to the regulations on hospital hygiene and the prevention of hospital-acquired infections;
 • expands existing knowledge of risks for hospital-acquired infections in hospital and other health care institutions, also for community nursing and other types of health visits at home;
 • expands existing knowledge in epidemiological methods and ways of monitoring and following hospital-acquired infections.

 

Mandatory and recommended references:

Mandatory references:

 • Gubina M, Dolinšek M, Škerl M. Bolnišnična higiena. Ljubljana: Medicinska fakulteta; 1998.
 • Delovna skupina pri Ministrstvu za zdravje RS: Strokovne podlage za pripravo programa za obvladovanje in preprečevanje bolnišničnih okužb 2000 -2003.
 • Dragaš AZ, Škerl M. Higiena in obvladovanje okužb. Ljubljana: Založba Zrc, SAZU; 2004.
 • Dolinšek M, Kramar Z, Bohinc P. Vzdrževanje prostora, opreme in pripomočkov kot del izolacijske doktrine. In: Musič D, ed. Aerogeno prenosljive bolezni: zbornik predavanj 2. strokovnega seminarja. 2003 Junij 9; Ljubljana, Slovenija. Ljubljana: Slovensko društvo za bolnišnično higieno; 2003: str. 34-40.
 • Klavs I, Grgič-Vitek M, Škerl M, Grosek Š, Kompan L, Kramar Z, et al. Epidemiološko spremljanje bolnišničnih okužb : strokovna navodila za izvajanje Pravilnika o pogojih za pripravo in izvajanje programa preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb (Uradni list RS, št. 74/99), Zdravstveno varstvo, Suplement, letn. 40. Ljubljana: Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije; 2001.
 • Pravilnik o pogojih za pripravo in izvajanje programa preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb, Uradni list RS, št. 74/99.
 • Marolt-Gomišček M, Radšel-Medvešček A. Infekcijske bolezni. Ljubljana: Tangram; 2002.

Recommended references:

 • /

Study obligations:

 • 100% obligatory attendance at the seminars
 • seminar work

Assessment methods:

 • written examination (80%)
 • seminar work (20%)