Naslov predmeta:

Management v zdravstvu in zdravstveni negi

Nosilec predmeta:

red. prof. dr. Brigita Skela Savič, znan. svet.

Izvajalec predmeta:

 • red. prof. dr. Brigita Skela Savič, znan. svet.
 • doc. dr. Saša Kadivec
 • doc. dr. Mojca Dobnik

Kontaktne ure predavanj:

40

Kontaktne ure seminar:

40

Kontaktne ure vaj:

20

Individualno delo študenta:

150

ECTS:

10

Stopnja:

Bolonjski magistrski študij

Semester:

Letni

Jezik:

Slovenski
 

Cilji in predmetno
specifične kompetence:

Seznaniti študenta z osnovami in aktualnimi vsebinami na področju organizacije, managementa in temeljnimi principi kakovosti v zdravstvu. Študent mora ob koncu predmeta razumeti delovanje organizacije, razliko med managementom in vodenjem ter med delom in odgovornostmi managerja in strokovnjaka, vse z vidika organizacij zdravstvenega varstva.
Poznal bo temeljne funkcije managementa (planiranje, organiziranje, vodenje in kontrola), vrste managementa (strateški, operativni, projektni) ter ključne vsebine sodobnega managementa. Seznanil se bo s temeljnimi znanji na področju celovitega obvladovanja kakovosti v zdravstvu in kako jih prenesti v neposredno delovanje posameznika, tima, oddelka, zdravstvenega zavoda in zdravstvenega sistema.

Obvezna literatura:

 • Walshe K & Smith J (eds). Health care management. 2016. CPI Group (UK) Ltd, Croydon. http://ndl.ethernet.edu.et/bitstream/123456789/49549/1/260.pdf
 • Huber D.L. Leadership and nursing care management. 2018, Elsevier. (poglavja 1-4) (imamo pdf, izdaja 4)
 • Agency for healthcare research and quality. PAtient safety and quality improvement. https://www.ahrq.gov/
 • Vsakoletne izdaje Health at Glance. OECD.
 • The management of health systems in the EU Member States - The role of local and regional authorities. 2012, European Union. https://cor.europa.eu/en/engage/studies/Documents/health-systems/health-systems-en.pdf
 • AONL. 2015. Nurse Executive Competencies. https://www.aonl.org/nurse-executive-competencies
 • AONL. 2015. Nurse Executive Competencies: System CNE https://www.aonl.org/system-chief-nurse-executive-competencies
 • AONL. 2015. Nurse Manager Competencies. https://www.aonl.org/resources/nurse-leader-competencies
 • AONE. 2015. AONE Nurse Executive Competencies. American Organization of Nurse Executives. (2015). Chicago, https://www.aonl.org/sites/default/files/aone/nec.pdf
 • Robida A. Pot do odlične zdravstvene prakse. Vodnik za izboljševanje kakovosti in presojo lastne zdravstvene prakse. Ljubljana: Planet GV; 2009.
 • Robida A. Napake pri zdravstveni obravnavi pacientov: priročnik : Root cause analysis RCA / Andrej Robida. Bled: Center za izboljševanje kakovosti in varnosti zdravstvene obravnave, Prosunt; 2013.

Članki, spletne strani:
 • Marieke Kroezen, Michel Van Hoegaerden, Ronald Batenburg. The Joint Action on Health Workforce Planning and Forecasting: Results of a European programme to improve health workforce policies. Health Policy, 2018 Feb;122(2):87-93. doi: 10.1016/j.healthpol.2017.12.002. Epub 2017 Dec 9. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29241846/ 
 • The_Translation_of_Hospital_Management_Models_in_European_Health_Systems_A_Framework_for_Comparison. https://www.researchgate.net/publication/264399206_The_Translation_of_Hospital_Management_Models_in_European_Health_Systems_A_Framework_for_Comparison/link/5702c58608aeade57a246916/download
 • Nivel, Netherlands institute for health services research https://nivel.nl/en/publications

Priporočljiva literatura:

 •  Ginter P. M. , The Strategic Management of Health Care Organizations 7th Edition, 2019
 • Robins S & Coulter M. Management. 2018. Global edition. Pearson Education Limited. (poglavja 2, 3, 6, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 18,
 • Senior B & Swailes S. Organizational change. 2016, Pearson.
 • Rozman R., Kovač J, Filej B., Robida A. Management v zdravstvenih organizacijah. Ljubljana: GV založba; 2019.
 • Martinčič R, Biloslavo R. Vodenje sprememb v zdravstvenih organizacijah. Založba Univerze na Primorskem, 2017. https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Vodenje+sprememb+v+zdravstvenih+organizacijah
 • Moskowitz, D., 2018. The importance of healthcare risk management. [online] Available at: https://www.investopedia.com/articles/personal-finance/072315/importance-healthcare-risk-management.asp
 • WHO. 2019. Patienty safety. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/patient-safety
 • The University of Scranton, n. d. The Purpose of Risk Management in Healthcare. [online] Available at: https://elearning.scranton.edu/resource/business-leadership/purpose-of-risk-management-in-healthcare
 • World Aware.2020. Duty of care. https://info.worldaware.com/duty-of-care-best-practices?utm_source=google&utm_medium=adwords&utm_campaign=duty-of-care&utm_content=&campaignid=1771178388&adgroupid=69071242055&gclid=Cj0KCQjw-O35BRDVARIsAJU5mQX4w0vcoSkfzzkdfpfM1gImN1Ot0Oi-HW6XUlBQAOpXaxgqQJJwtv0aAvWdEALw_wcB
 • Ministrstvo za zdravje, n. d. Kakovost zdravstvenega varstva. https://www.gov.si/teme/kakovost-zdravstvenega-varstva/
 • NICE. 2018. Safe staffing for nursing in adult inpatient wards in acute hospitals overview. https://pathways.nice.org.uk/pathways/safe-staffing-for-nursing-in-adult-inpatient-wards-in-acute-hospitals
 • Buchbinder S. B., Shanks N. H. Introduction to Health Care Management; 2011.
 • Hines P, Found P, Griffith G, Harrison R. Ohranjanje vitkosti. Uspeti, ne le preživeti. Ljubljana: Slovenski inštitut za kakovost in meroslovje; 2012.

Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Ni posebnih pogojev.

Metode ocenjevanja:

 • Pisni izpit - 80%
 • Seminarsko delo - 20%
   

Metode poučevanja in učenja:

 Predavanje, seminar, študij strokovnega gradiva in predstavitev pred skupino.