Katarina Osolnik, dr. med., spec. int. med., viš. pred.

Osolnik Katarina Email: katarina.osolnik@klinika-golnik.si
Govorilne ure: Po predhodnem dogovoru po elektronski pošti.

Kratek življenjepis

Katarina Osolnik se je rodila 25. januarja leta 1967 v Kranju. Medicino je študirala na Medicinski fakulteti v Ljubljani, kjer je tudi diplomirala 23. oktobra leta 1992 na odseku za medicino. Po enoletnem predpisanem stažu je opravila strokovni izpit 25. oktobra leta 1993. Nato se je zaposlila na kliniki za pljučne bolezni in alergijo na Golniku, najprej kot zdravnica-sekundarijka, nato kot specializantka interne medicine. Specialistični izpit iz interne medicine je opravila 2. oktobra leta 1998. Vse od takrat dela kot zdravnica specialistka interne medicine na Kliniki za pljučne bolezni in alergijo na Golniku. Od opravljenega bronhoskopskega izpita v letu 1996 redno bronhoskopira. Vpisala je tudi magistrski študij na Medicinski fakulteti v Ljubljani, v letošnjem letu pa tudi doktorski študij s področja biomedicine. V letu 2010 je pridobila tudi specializacijo iz pnevmologije. Je glavni mentor specializantom pulmologije, članica izpitnih komisij za specialistične izpite iz pulmologije, kolokvije iz pulmologije in urgentne medicine Na Kliniki Golnik. Aktivno sodeluje tudi na srečanjih pulmologov doma in v tujini, tudi kot vabljena predavateljica. Je članica Evropskega respiratornega združenja (ERS) in Svetovnega združenja za sarkoidozo in druge granulomatoze (WASOG). Na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin je soizvajalka predmeta Interna medicina.

 


Bibliografija/COBISS