Janja Perme, dipl. m. s, mag. posl. in ekon. ved, asis.

Perme Janja

Kratek življenjepis

Janja Perme, dipl. m. s, mag. posl. in ekon. ved, je od 1992 zaposlena na Kliniki za infekcijske bolezni in vročinska stanja v Enoti intenzivne terapije. Leta 2007 je diplomirala na Fakulteti za zdravstvene vede v Mariboru, njena tema diplomske naloge je bila dekolonizacija bolnikov v domačem okolju. V šolskem letu 2008/2009 se je vpisala na magistrski študij na Ekonomski fakulteti smer Management v zdravstvu. Leta 2015 je magistrirala iz področja optimizacije urnikov dela v enoti intenzivne terapije. Od leta 2007 dela kot timska medicinska sestra. Dodatno se je izobraževala iz bolnišnične higiene, zato opravlja tudi dela medicinske sestre za preprečevanje bolnišničnih okužb. Na Kliniki za infekcijske bolezni in vročinska stanja od leta 2014 opravlja naloge študijske medicinske sestre in študijskega koordinatorja. Pomaga pri razvoju informacijske rešitve in elektronskega temperaturnega lista za intenzivno terapijo. V letu 2015/2016 se je vpisala v interdisciplinarni doktorski študij Biomedicina. Na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin sodeluje pri predmetu Teorije, modeli in koncepti zdravstvene nege in e-zdravstvena nega.


Bibliografija/COBISS