red. prof. Rado Pišot, znanstveni svetnik

Pišot Rado Email: rado.pisot@zrs-kp.si
Govorilne ure: Po spletu, po predhodnem dogovoru preko elektronske pošte.

Nosilec predmetov na I. stopnji

Osnove kineziologije

Kratek življenjepis

Področja raziskovanja:
•    Kineziologija/Znanost o gibanju
•    Motorični razvoj in motorično učenje; Preučevanje mehanizmov prilagajanja gibalnega sistema in funkcionalnih zmožnosti človeka - razvojno, okoljsko in življenjsko specifično.
Biografija:
Rado Pišot je diplomiral na Fakulteti za telesno kulturo Univerze v Ljubljani, zaključil znanstveni magisterij na skupnem programu Fakultete za šport Univerze v Ljubljani in Kineziološke fakultete Univerze v Zagrebu in doktoriral iz kinezioloških znanosti leta 1997 na Fakulteti za šport Univerze v Ljubljani.  Od marca 2013 je direktor Znanstveno-raziskovalnega središča Koper (od 2013 do 2017 – UP ZRS; od 2017 dalje – ZRS Koper) ter raziskovalec Inštituta za kineziološke raziskave, ZRS Koper.
Bil kot pobudnik in ustanovitelj Inštituta za Kineziološke raziskave (IKARIUS) ZRS vse od njegove ustanovitve leta 2004 pa do marca 2013 tudi njegov predstojnik.
Rado Pišot je vodja raziskovalnega programa »Kineziologija za kakovost življenja«. Vodil je in sodeloval v številnih mednarodnih in nacionalnih projektih s področja njegovega raziskovanja. Že več let koordinira mednarodni raziskovalni program »BEDREST«, študije vpliva popolne gibalne neaktivnosti na človeški organizem, ki poteka v sodelovanju s številnimi partnerskimi inštitucijami ter Evropsko in Italijansko vesoljsko agencijo.  
Poleg raziskovalnega dela je ves čas svojega delovanja vpet tudi v pedagoško delo. Bil je eden od pobudnikov in pripravljavcev podlag za ustanovitev Univerze na Primorskem (UP),  prvi dekan UP Pedagoške fakultete v Kopru (2003 – 2007) ter prorektor za področje znanstveno‐raziskovalnega in razvojnega dela Univerze na Primorskem (2007 – 2011). Bil je pobudnik, soavtor ter več let tudi koordinator študijskih programov Aplikativne kineziologije 1., 2. in 3. stopnje. Kot predavatelj redno sodeluje ter svoje raziskovalne ugotovitve in številne strokovne izkušnje prenaša študentom v okviru različnih študijskih predmetov na vseh stopnjah študija na univerzah doma in v tujini.
Je član več strokovnih in znanstvenih odborov in komisij. Bil je član in vodja pod sklopa skupine A3‐Active and Healthy Aging EU komisije, številna leta je bil član Strokovnega sveta za šport vlade RS; še vedno pa je član Strokovnega sveta Olimpijskega strokovnega centra in Mednarodne komisije pri Olimpijskem komiteju Slovenije, Strokovnega sveta za izobraževanje trenerjev pri Nogometni zvezi Slovenije ter Sekretariata Zveze učiteljev in trenerjev smučanja pri Smučarski zvezi Slovenije. Že vrsto let je član mednarodnega strokovnega združenja European College of Sport Science. Bil je pobudnik in ustanovitelj konference ter predsednik organizacijskega odbora mednarodnih konferenc Otrok v gibanju (2000 - 2012) in predsednik znanstvenega sveta (2014 – 2021). Ravno tako je bil pobudnik in predsednik mednarodne konference SPE Balkan Ski (2016 – 2021), pobudnik organizacije in predsedujoči na treh znanstvenih sestankih »Kineziologija za prihodnost« v organizaciji IKARUS ZRS Koper; v sodelovanju z IJS in Woolongong University iz Avstralije pa je organiziral Mednarodno konferenco o okoljski ergonomiji (International Conference of Environmental Ergonomics) Portorož 2007.
Rado Pišot je objavil številne znanstvene članke, njegove znanstvene objave pa dosegajo  več kot 700 enot. Njegova dela so pogosto citirana v domači in tuji znanstveni literaturi. Rado Pišot je za svoje delo in raziskovanje prejel številne nagrade: Glasnik znanosti UP ZRS; Mednarodna nagrada »Alfonso Borelli« – za prispevek znanosti na področju vesoljske fiziologije, Univerze v Neaplju, Italija; Zlata plaketa Univerze na Primorskem; Častni senator Univerze na Primorskem PEF; Priznanje Primorski um za dosežke v primorskem gospodarstvu; naziv Častni vabljeni profesor Univerze v Zagrebu in Bloudkovo priznanje za pomemben prispevek pri razvoju slovenskega športa, Republike Slovenije.