doc. dr. Emira Premrov

Premrov Emira Email: emira.premrov@vs-bled.si
Govorilne ure: Pred ali po predavanjih oziroma vajah. Govorilne ure potekajo na osnovi predhodne prijave po elektronski pošti.

Kratek življenjepis

Dr. Emira Premrov je leta 2003 zaključila znanstveni magistrski študij s področja nemškega jezikoslovja in doktorirala iz jezikoslovnih znanosti leta 2016 na Filozofski fakulteti v Mariboru. Njeno raziskovalno delo je usmerjeno v jezikoslovne znanosti s poudarkom na psiholingvistiki. Dejavna je na znanstvenem področju in objavlja prispevke oz. članke v znanstvenih revijah ter se udeležuje strokovnih in znanstvenih konferenc. Sodeluje v domačih in mednarodnih projektih in je soavtorica dveh visokošolskih študijskih programov prve stopnje Hotelirstvo in turizem ter Zdravstveni turizem. 

Dr. Premrov je naravni govorec nemškega jezika. Zaposlena na Višji strokovni šoli za gostinstvo in turizem Bled kot predavateljica Strokovne terminologije v nemškem jeziku. Predava tudi nemški jezik na Visoki šoli za hotelirstvo in turizem Bled, kjer je tudi članica Upravnega odbor, članica Senata in predsednica Akademskega zbora. 
Na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin je nosilka predmeta Nemški jezik.
 

Bibliografija/COBISS