doc. dr. Špela Razpotnik

Email: spela.razpotnik@guest.arnes.si

Nosilec predmetov na II. stopnji

Zdravje in ranljive skupine

Kratek življenjepis

Špela Razpotnik je docentka s področja socialne pedagogike, zaposlena na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, na oddelku za socialno pedagogiko, kjer deluje kot pedagoška delavka in raziskovalka. Ukvarja se s področjem socialne izključenosti, neenakosti, socialne pedagogike, razvojem novih socialno integracijskih programov, mladinskim delom, migracijami, študijami spola, vključevanjem manjšin in brezdomstvom. Magistrirala je s področja migracij, vidika spola (moškosti) in nasilja, doktorirala pa s področja koncipiranja in raziskovanja presečišč identitetnih vidikov etnije, spola in socialno ekonomskega razreda. Vključena je kot raziskovalka v programsko skupino z naslovom "Sistemski vidiki strategij edukacije in spodbujanja socialne vključenosti v vzgoji in izobraževanju". Aktivno sodeluje pri več civilnih združenjih in nevladnih organizacijah s področja socialne pedagogike in socialnega vključevanja, npr. pri Združenju za socialno pedagogiko (članica izvršnega odbora), Društvu za pomoč in samopomoč Kralji ulice (ena od ustanoviteljic, prva predsednica in pa prva urednica cestnega časopisa), društvu Časovna banka Slovenije (podpredsednica), društvu za Cirkuško pedagogiko Cirkokrog (ena od začetnic) in drugje. V evropski federaciji organizacij, ki se ukvarjajo z brezdomstvom FEANTSA, je predstavnica Slovenije. Objavlja na temo mladinskega dela, brezdomstva, socialne izključenosti, ranljivosti, ipd.

Na drugi stopnji študijskega programa Zdravstvena nega je nosilka in (so)izvajalka predmetov Zdravje in ranljive skupine ter Družbene neenakosti v zdravju in determinante zdravja.
 


Bibliografija/COBISS