red. prof. dr. Walter Sermeus

Sermeus Walter

Kratek življenjepis

Walter SERMEUS je profesor zdravstvenega managementa na Leuven Institute for Healthcare Policy, ki se nahaja na Univerzi Leuven v Belgiji. Je doktor znanosti na področju javnega zdravja, magistriral je iz dveh področjih - biostatistike in zdravstvenega managementa, diplomiral pa iz področja zdravstvene nege. Je strokovni direktor magistrskega programa Zdravstvena politika in management in predstojnik KU Leuven WHO Collaboration Centre on Human Resources in Health Research & Policy (KU Leuven SZO center človeških virov na področju raziskovanja in politik v zdravstvu).

Walter Sermeus je član Center for Health Outcomes and Policy Research na Univerzi Pennsylvania School v ZDA, European Academy of Nursing Science, The American Academy of Nursing, The Belgian Royal Academy of Medicine in  evropski koordinator EU RN4CAST-network, Nurse Forecasting in Europe.
Na fakulteti sodeluje na študijskem programu druge stopnje in tretje stopnje Doktrorski študij zdravstvene vede Na dokazih podprta praksa in med poklicno sodelovanje v zdravstvu in Znanstveni vidik managementa, kakovosti in varnosti pacientov - izbirni predmet.