doc. dr. Viktorija Tomič

Tomič Viktorija Email: viktorija.tomic@klinika-golnik.si
Telefon: 04/2569 401

Nosilec predmetov na II. stopnji

Epidemiologija in nadzor bolnišničnih okužb (sonosilka)

Kratek življenjepis

Doc. dr. Viktorija Tomič, dr. med. je specialistka klinične mikrobiologije, zaposlena na Univerzitetni klinik za pljučne bolezni in alergijo Golnik kot vodja Laboratorija za respiratorno mikrobiologijo in vodja Komisije za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb. Od leta 2003 je bila podpredsednica Nacionalne komisije za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb (NAKOBO) pri Ministrstvu za zdravje, od leta 2010 pa je predsednica NAKOBO.
Poglobljeno se ukvarja z okužbami spodnjih dihal, preudarno rabo antibiotikov, preprečevanjem bolnišničnih okužb v bolnišnicah in socialno-varstvenih zavodih.

Na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin sodeluje kot izvajalka predmeta na študijskem programu druge stopnje Zdravstvena nega Epidemiologija in nadzor bolnišničnih okužb.
 


Curriculum Vitae

Viktorija Tomič graduated from the Faculty of Medicine in May 1993. She is a clinical microbiology specialist. During her specialisation, she completed a one-semester postgraduate education in infection prevention and control. She passed the specialist exam in June  1999 and is working as head of microbiology laboratory at Klinika Golnik ever since as well as head of the Infection Prevention and Control Committee in the hospital. She acquired MSc in 2005 and PhD in 2008. She was vice-president of National Infection Control and Prevention Committee at Ministry of Health from 2003 until 2010 when she became the president of that committee.  


 


Bibliografija/COBISS