Katja Vrankar, dipl. m. s., mag. zdr. neg., pred.

Vrankar Katja Email: katja.vrankar@klinika-golnik.si
Govorilne ure: Po predhodnem dogovoru po elektronski pošti.

Kratek življenjepis

Katja Vrankar, rojena 13. 4. 1977, v Kranju. Diplomirala je leta 1998 na Zdravstveni Fakulteti Ljubljana. Od leta 1999 je zaposlena v Univerzitetni kliniki za pljučne bolezni in alergijo Golnik, sprva kot diplomirana medicinska sestra na bolniških oddelkih, od leta 2001 pa na Oddelku za intenzivno terapijo in nego, kot vodja tima. Od leta 2004 do avgusta 2018 je opravlja delo vodilne medicinske sestre Oddelka za Intenzivno terapijo in nego, od avgusta 2018, pa dela na mestu pomočnice direktorja za področje zdravstvene nege v Kliniki Golnik. Leta 2013 je končala magistrski študijski program na Fakulteti za zdravstvene vede v Mariboru. Od leta 2008 sodeluje kot strokovna sodelavka za področje zdravstvene nege na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin. Od leta 2014 je habilitirana predavateljica na FZAB ter sodeluje pri predmetu Zdravstvena nega internističnega bolnika.


Bibliografija/COBISS