dr. Romana Zidar, viš. pred.

Zidar Romana Email: romanazidar@yahoo.com
Govorilne ure: Po predhodnem dogovoru po elektronski pošti.

Nosilec predmetov na II. stopnji

 Socialni marketing in zagovorništvo v promociji zdravja

Kratek življenjepis

Dr. Romana Zidar je po izobrazbi socialna delavka. Doktorsko disertacijo s področja socialnega marketinga v socialnovarstvenih organizacijah je pripravljala pod mentorstvom doc. dr. Tanje Kamin iz Fakultete za družbene vede in somentorstvom doc. dr. Bojane Mesec iz Fakultete za socialno delo. Magisterij znanosti s področja menedžmenta neprofitnih organizacij je pridobila na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani.

Od leta 2015 sodeluje z različnimi agencijami Združenih narodov. Trenutno je pri UNICEF Refugee and Migrant Response Slovenia zadolžena za načrtovanje, implementacijo, spremljanje in evalvacijo programskih aktivnosti. Predtem pa je bila kot terenska sodelavka Visokega komisariata Združenih narodov za begunce (UNHCR) vpeta v humanitarni odziv na povečan prehod beguncev in migrantov, ki so prečkali Slovenijo. Med leti 2006 in 2015 je sodelovala s Katedro za raziskovanje in organizacijo, Fakultete za socialno delo Univerze v Ljubljani kjer se je kot asistentka in raziskovalka ukvarjala s področjem menedžmenta neprofitnih organizacij in projektnega menedžmenta. Pred delom na fakulteti je kot strokovna delavka sodelovala z različnimi organizacijami socialnega varstva. Zadnjih sedem let izvaja supervizije v socialnovarstvenih organizacijah. 

Raziskovalno jo zanima področje socialnega marketinga, vključno z načrtovanjem in izvedbo programov namenjenih doseganju pozitivnih družbenih sprememb, področje človekovih pravic in na človekovih pravicah utemeljenega pristopa k socialnemu marketingu ter vloga spremljanja blaginje in kakovosti življenja pri razvoju intervencij socialnega marketinga in socialnega dela. Dodatno jo zanima področje otrokovih pravic, medijskih in političnih diskurzov o migracijah ter področje sociologije in socialne psihologije. Na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin je izvajalka predmeta Socialni marketing in zagovorništvo v promociji zdravja na študijskem programu druge stopnje Promocija zdravja.


Curriculum Vitae

Romana Zidar is a licensed social worker, with a PhD from social marketing in social services organisations.
In 2016 she earned a PhD from social work at the Faculty of Social Work, University of Ljubljana. And in 2007 her scientific master’s degree in management of non-profit organisations at the Faculty of Social Sciences, University of Ljubljana. She graduated from social work in 2002 with a degree in the area of community social work at the Faculty of Social Work, University of Ljubljana.
Romana has over 17 years of experiences working in different sectors. Currently, she is working as protection associate at the UN Refugee Agency UNHCR. Before joining UNHCR, she was working as programme and child protection officer for the UNICEF, and as a part-time researcher at the Child Observatory, which is part of the Social Protection Institute of the Republic of Slovenia. In the past, she was for nine years working as a researcher and assistant lecturer at the Faculty of Social Work, University of Ljubljana. From 2005 she is, as a licensed supervisor for social services, collaborating with different NGOs and institutions from areas of homelessness, elderly care, child protection, LGBT+, SGBV violence prevention and response and others.

From the study year 2017/2018 she is cooperating with the Faculty of Health Care Angela Boškin, where she is teaching the subject Social marketing and advocacy in health promotion at the 2nd Bologna Cycle Health Promotion study program.
 


Bibliografija/COBISS