prim. Andrej Žmitek, dr. med., viš. pred.

Žmitek Andrej Email: andrej.zmitek@pb-begunje.si
Govorilne ure: Po predhodni najavi po elektronski pošti.

Kratek življenjepis

Prim. Andrej Žmitek, dr. med., je diplomiral leta 1980 na Medicinski fakulteti v Ljubljani in se po opravljenem stažu leta 1982 zaposlil v Psihiatrični bolnišnici Begunje. Specializacijo iz psihiatrije je zaključil leta 1988 in od leta 1994 je predstojnik moških oddelkov v bolnišnici Begunje. Več let je poučeval psihiatrijo na Srednji zdravstveni šoli Jesenice. Objavil je kakih 30 člankov v strokovnih revijah in približno 20 poljudnih člankov, prispeval je pet poglavij v različnih monografijah, organiziral devet dvodnevnih strokovnih srečanj za zdravnike ter uredil zbornike srečanj. En štiriletni mandat je bil predsednik Združenja psihiatrov Zdravniškega društva Slovenije. Bil je član Razširjenega strokovnega kolegija za psihiatrijo. Na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin sodeluje kot visokošolski učitelj pri predmetu Osnove psihiatrije.


Bibliografija/COBISS