03/02/2012

Aktivnosti študentov ob 31. januarju - Mednarodnem dnevu boja proti kajenju

 

Aktivnosti študentov ob 31. januarju - Mednarodnem dnevu boja proti kajenju


V okviru raziskovalnega in razvojnega projekta, ki ga izvaja Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice, so študenti -  izvajalci projekta, ob Mednarodnem dnevu boja proti kajenju, v lokalni skupnosti Jesenice izvedli preventivne aktivnosti, z namenom osveščanja o nevarnostih, ki jih povzroča kajenje. Preventivne aktivnosti so potekale v obliki poučne didaktične igre, povzete po knjigi avtorice J. Mesarič (1999), Dogodek na gozdni jasi. Poučna igra, z namenom osveščanja učencev o nevarnostih, ki ga povzroča kajenje, je bila namenjena učencem nižje razredne stopnje. Igra je bila predstavljena na  osnovni šoli Tone Čufar Jesenice in osnovni šoli Prežihov Voranc Jesenice.

Študenti so po zaključeni igri z učenci odprli razpravo, s katero so želeli pridobiti mnenja, stališča in razmišljanja učencev o nevarnostih, ki jih povzroča kajenje. Učenci so bili ustrezno motivirani ter  vzpodbujeni k prenosu pridobljenega znanja v domače okolje.

Odziv učencev je bil odličen. Ugotovili smo, da učenci zelo dobro poznajo nevarnosti, ki jih povzroča kajenje.

Zahvaljujemo se vsem študentom, ki so pri izvedbi preventivnih aktivnosti ob Mednarodnem dnevu boja proti kajenju sodelovali.

Fotografije