22/03/2012

Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice širi in poglablja svojo vpetost v mednarodnem okolju

Med 13. in 15. marcem 2012 smo na Visoki šoli za zdravstveno nego Jesenice (VŠZNJ) gostili štiri mednarodne predavateljice. Mag. Joanne Brooke, višja predavateljica, ki je prišla z University of Greenwich (Velika Britanija), je za študente drugega letnika v okviru predmeta Javno zdravje 2 izvedla predavanje, pri katerem je predstavila eno izmed kroničnih bolezni, tj. kap. Predavateljica je študentom najprej na kratko razložila razlike med vrstami kapmi, jim predstavila način koordiniranja in delovanja organizacije v J Londonu, ki se ukvarja z registrom posameznikov, ki jih je kap prizadela, ter njihov projekt FAST (face – obraz, arm – roka, speech – govor in time – čas), ki ga predstavljajo v množičnih medijih z namenom učinkovitejšega in hitrejšega prepoznavanja simptomov kapi. Predavateljica se je pridružila tudi študentom prvega letnika, in sicer na klinični praksi v Domu upokojencev dr. Franceta Bergelja, kjer je opazovala študente pri izvajanju intervencij. Ga. Katja Skinder Savić ji je predstavila učno bazo in potek klinične prakse. Predavateljica je za študente izvedla delavnico o celostni obravnavi starostnika z Alzheimerjevo boleznijo.

Mag. Irmeli Katainen, prav tako višja predavateljica z JAMK University of Applied Sciences na Finskem, kjer so trenutno na Erasmus izmenjavi tudi naši študenti, je sodelovala pri predmetu Zdravstvena nega v patronažnem in dispanzerskem varstvu. Študentom tretjega letnika je predstavila program promocije zdravja in jih seznanila s patronažnim zdravstvenim varstvom nosečnic, otročnic in novorojenčkov na Finskem. Ker je predavateljico zanimala tudi organiziranost patronažne dejavnosti v Sloveniji, je dopoldan preživela na terenu z medicinsko sestro v patronažnem varstvu, mag. Ramšak Pajk, Jožico. Nad našo strokovno in celostno obravnavo, polivalentnim pristopom, ter nasploh z našim delom, je bila navdušena. Nato smo profesorici v okviru Zdravstvenega doma Bežigrad pod vodstvom strokovne vodje zdravstvene nege, Robertine Benkovič, predstavili delovanje ustanove od zdravstvenega varstva predšolskih/šolskih otrok, zdravstvenega varstva odraslih, specialističnih ambulant, do zdravstvenovzgojnega centra ter fizioterapije. Gostja je bila pozitivno presenečena nad našo dobro organiziranostjo, opremo in nam dala vedeti, da smo zelo primerljivi z njeno državo Finsko. Namen obiska je med drugimi bil tudi, videti in spoznati klinično okolje, kamor bi prišli njihovi študenti na prakso v okviru Erasmus izmenjave.

Doc. dr. Elizabeth Curtis z Trinity College Dublin na Irskem je svojo mednarodno vključenost začela s predavanjem na 5. posvetu z mednarodno udeležbo Moja kariera – Quo vadis. Predavateljica je na posvetu predstavila standarde v okviru izobraževanja v programih zdravstvene nege na Irskem. Naj še omenimo, da je na omenjenem posvetu sodelovala tudi izr. prof. dr. Fiona Murphy, ki je v tem tednu izvajala predmet Teorija in praksa zdravstvene nege za študente študijskega programa druge stopnje. Predavateljica je - in še bo - izvajala predmet v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje vključevanja gostujočih visokošolskih učiteljev v pedagoški proces v letih 2011-2013 - v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete 3. »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«, prednostne usmeritve 3.3 »Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva«.

Priložnost seznanitve z enim izmed strokovnim področjem doc. dr. Elizabeth Curtis, tj. z managementom in vodenjem v zdravstveni negi, so imeli študenti tretjega letnika pri predmetu Procesna metodologija dela – kakovost v zdravstvu in zdravstveni negi, kjer so spoznali karakteristike dobrega vodje, učinkovit način vodenja ter področja vodenja. Predavateljica se je v času svojega obiska na VŠZNJ sestala tudi z dekanjo, doc. dr. Brigito Skelo Savič, z ga. Katjo Skinder Savić in ga. Sedino Kalender Smajlović, s katerimi so delali na skupnem projektu »Leadership and its Association with Work Performance and Job Satisfaction among Nurses: A Comparison Between Two European Countries«.
Teden mednarodnih aktivnosti smo zaključili s prijetnim kosilom v restavraciji Mlino na Bledu.

Če povzamemo, smo lahko izredno zadovoljni, da smo v tako kratkem času uspeli vzpostaviti množico mednarodnih vezi, jih uspeli obdržati in celo poglobiti. Kajti, ne gre samo za mednarodne obiske tujih predavateljev v okviru Erasmus in drugih sporazumov, temveč tudi za vzpostavljanje podobe kakovosti in zaupanja v našo institucijo zunaj meja Slovenije. To je razvidno iz čedalje večje vpetosti v mednarodne projekte in druge oblike skupnega dela ter tudi iz počasi naraščajočega zanimanja za izmenjavo tujih študentov na naši šoli in v njenih kliničnih okoljih.

Fotografije