15/10/2010

Odlična predstavitev VŠZNJ na 8. konferenci FINE v Lizboni

European Federation Of Nurse Educators (FINE) je v Lizboni organizirala 8. evropsko konferenco na področju izobraževanja v zdravstveni negi z naslovom “Advancing Nursing Education: Research Quality and Inovation” (več http://www.fine-europe.eu/en/conferences/prochaine.html). Konference so se udeležili pomembni predstavniki Evropske unije, zadolženi za izobraževanje in predstavniki Nursing and Midwifery Council, ki so opozorili na pomen spreminjanja EU direktive 2005/36/EC. Dan je bil poziv članicam FINE in nacionalnim organizacijam za aktivno sodelovanje pri spreminjanju tako pomembnega dokumenta. Več informacij o sami konferenci in obravnavanih temah ter o pomenu spreminjanja direktive EU, bomo posredovali v naslednjih dneh.

Konferenca je bila za Visoko šolo za zdravstveno nego Jesenice zelo uspešna, saj je dekanja, doc. dr. Brigita Skela Savič postala članica Advisory Board-a FINE. Prav tako je njeno predavanje z naslovom “Development of nursing care in Slovenia for the needs of society in the future” bilo nagrajeno kot najboljše predavanje drugega dne konference.

Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice je pridružena članica FINE od leta 2008, septembra 2010 je postala polnopravna članica FINE. Z aktivnim delom v FINE VŠZNJ aktivno uresničuje svojo vizijo razvoja na področju mednarodne vpetosti, saj se preko FINE aktivno vključuje v razvoj zdravstvene nege v razvitem svetu in njeno družbeno ter politično priznavanje.  Fotografija, na kateri je predsednica FINE dr. Maria Arminda Mendes Costa z dekanjo VŠZNJ, doc. dr. Brigito Skela Savič, je nastala na 3. mednarodni znanstveni konferenci VŠZNJ, ki je potekala 16. in 17. 9. 2010.