12/04/2012

Pravila za priznavanje znanj in spretnosti na Visoki šoli za zdravstveno nego Jesenice

Spoštovani,

obveščamo vas, da je bil na 7. redni seji Senata VŠZNJ, dne 11. 4. 2012 sprejet in potrjen nov pravni akt na izobraževalni dejavnosti "Pravila za priznavanje znanj in spretnosti na Visoki šoli za zdravstveno nego Jesenice", ki ureja postopke in merila za ugotavljanje in priznavanje znanj ter spretnosti študentov VŠZNJ, ki so jih pridobili s formalnim ali neformalnim izobraževanjem ter priložnostnim učenjem izven vpisanega študijskega programa.
Pravila so objavljena v ŠIS-u Gradiva/Druga/Navodila.

Referat za študijske in študentske zadeve