13/04/2012

Izvedba učnih delavnic ob Svetovnem dnevu zdravja

 

Izvedba učnih delavnic ob Svetovnem dnevu zdravjaOb Svetovnem dnevu zdravja so študenti 3. letnika – izvajalci projektov »Spodbujanje zdravega življenjskega sloga mladih« in »Alkohol in mladi – ozaveščanje mladih o tveganem pitju alkohola« izvedli učne delavnice na Gimnaziji Jesenice. Tema učnih delavnic je bila seznanitev dijakov 1. letnika z dejavniki, ki vplivajo na zdrav življenjski slog. Dijakom so bile predstavljene preventivne aktivnosti na področju kajenja, alkohola, odvisnosti od nedovoljenih drog, odvisnost od interneta in načela zdrave prehrane. Učne delavnice so bile z velikim interesom sprejete med dijaki, učitelji in ostalimi strokovnimi delavci na Gimnaziji Jesenice. 

Dogodek je bil zaznamovan tudi s strani medijev.

Za odlično izvedbo učnih delavnic, pripravljenost sodelovanja in inovativnost se zahvaljujemo študentom, ki so pri izvedbi sodelovali.

Pri izvedbi aktivnosti so sodelovali: Marko Mustar, Miha Požek, Mateja Tavčar, Tilen Zupanc, Andreja Knavs, Viktorija Špenger, Barbara Blažević, Maja Čurguz, Živa Škudnik, Katja Jelenc, Špela Pogačnik, Tjaša Rozman, Andreja Knavs, Andreja Demšar.


Fotografije

Sanela Pivač, dipl. m. s., spec. manag.
Koordinatorica projekta
doc. dr. Brigita Skela Savič
Dekanja