16/05/2012

Prisega Angele Boškin predstavljena na dnevih medicinskih sester in babic 2012 

PRISEGA ANGELE BOŠKIN PREDSTAVLJENA NA DNEVIH MEDICINSKIH SESTER IN BABIC
9. in 10. maj 2012, Cankarjev dom Ljubljana


Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice je na slavnostni akademiji prejela Zahvalo za oblikovanje Prisege Angele Boškin. Prisega je nastala v avtorstvu Karmen Romih, mag. Andreje Prebil, Katje Skinder Savić, Marije Mežik Veber in doc. dr. Brigite Skela Savič in je bila na prireditvi javno predstavljena. Zbornica Zveza je prisego Angele Boškin priporočila kot prisego diplomantov programa prve stopnje Zdravstvena nega. O tem priporočilu bodo obveščeni visokošolski zavodi, ki izvajajo program prve stopnje Zdravstvena nega. Prisega Angele Boškin je avtorsko zaščitena pri Avtorski agenciji za Slovenijo d.o.o.

Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije letos obeležuje 85. letnico svojega delovanja, Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije pa 20. obletnico. Tako krovna organizacija Zbornica - Zveza, ki regulira blizu 20.000 izvajalcev zdravstvene in babiške nege, od tega je preko 17.000 polnopravnih članic in članov združenja, praznuje dvojno.

Na stojnicah se je v obeh dnevih prireditve izvajali preko različnih 70 aktivnosti  s  področij delovanja medicinskih sester in babic, pa tudi prostočasnih dejavnosti, vezanih na zdrav življenjski slog in premagovanje stresa ali pa preprosto za druženje.

Prireditev je imela več ciljev; ciljni skupini sta bili tako strokovna kot splošna javnost in njuna povezava. Organiziran je bil 13. simpozij zdravstvene in babiške nege, na katerem je imela vabljeno predavanje doc. dr. Brigita Skela Savič, z naslovom Pomen raziskovanja in na dokazih temelječega delovanja za razvoj zdravstvene nege. 

Oba jubileja so obeležili z organizacijo 1. Dnevov medicinskih sester in babic (DMSB) 9. in 10. maja in s slavnostno akademijo v Cankarjevem domu v Ljubljani, katere častni pokrovitelj in govorec je bil predsednik Republike Slovenije dr. Danilo Türk.

Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice je na slavnostni akademiji prejela Zahvalo za oblikovanje Prisege Angele Boškin.

Zahvala

Prisega Angele Boškin


Fotografije dogodka