03/09/2012

Vabilo k prostovoljnemu delu študentov 3. letnika rednega študija v projektu »Otroci hočejo, znajo in želijo pomagati«

Spoštovani,

vljudno vas vabimo k sodelovanju v okviru projekta » Otroci hočejo, znajo in zmorejo pomagati«, ki ga bo izvedla Gorska reševalna zveza Slovenije s pomočjo farmacevtske družbe Lek in Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice. Projekt je nastal skozi inciativo nemške letalske reševalne službe / službe Deutche Rettungsflugwacht, ki v svojih rezultatih poroča o izredno pozitivnem odzivu s strani otrok, vzgojiteljev, študentov, učiteljev in staršev. Namen projekta je v tem, da se otroci skozi igro naučijo ravnanja pri manjših nezgodah in v primerih izrednih situacij. Prva pomoč in ravnanje v izrednih situacijah postane za otroke nekaj samo po sebi razumljivega in običajnega v vsakdanjem življenju.

Ciljna populacija v projektu so predšolski in šolski otroci nižje razredne stopnje v gorenjski in osrednjeslovenski regiji, ki bi po poučevanju s strani študentov zdravstvene nege pridobili osnovno znanje o prvi pomoči in ravnanju pri izrednih situacijah. Projekt bo predstavljen javnosti na tiskovni konferenci, pripravljena je tudi poučna slikanica z naslovom »Otroci se učijo pomagati«.

Za sodelovanje pri projektu so vabljeni študenti 3. letnika rednega študija, ki bodo v projektu sodelovali v obliki moderatorstva. Vodili bodo tečaje prve pomoči po navodilih in gradivu za izvajanje tečajev prve pomoči za otroke, ki je pripravljeno v okviru Gorske reševalne službe Slovenije po vrtcih in osnovnih šolah.

Poučevanje in zdravstveno – vzgojno delo spada v kompetence diplomiranih medicinskih sester. V kolikor vam tovrstno delo predstavlja izziv se k izvedbi projekta lahko prijavite preko elektronskega naslova koordinatorice za klinično usposabljanje, ga. Sedine Kalender Smajlović, dipl. m. s., strok. sod. (skalendersmajlovic@vszn-je.si), do 10. septembra 2012. Pri izvedbi projekta bosta sodelovali ga. Sedina Kalender Smajlovič, dipl. m. s., strok. sod. in ga. Sanela Pivač, dipl. m. s., spec., strok. sod.

Vabljeni k sodelovanju!

 

Sedina Kalender Smajlović, dipl. m. s., strok. sod.
Koordinatorica kliničnega usposabljanja
doc. dr. Brigita Skela Savič
Dekanja

 


Vabilo