19/09/2012

Vabilo študentom 3. letnika Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice, redni študij, k sodelovanju pri izvajanju projekta »Mladi in spolnost«

Spoštovane študentke, spoštovani študenti!

Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice vabi študente 3. letnika, redni študij, k sodelovanju pri izvedbi projekta »Mladi in spolnost«.

Opis dejavnosti študentov – izvajalcev projekta
1. Študenti 3. letnika VŠZNJ – izvajalci projekta se bodo udeležili predavanj na prvi stopnji študijskega programa, kjer bodo pridobili znanje s področja reproduktivnega zdravja in spolne vzgoje.
2. Individualno delo študenta.
3. Na podlagi pridobljenega znanja bodo študenti izvajalci projekta izvajali učne delavnice na osnovnih in srednjih šolah.

K sodelovanju vabimo študente, ki so zainteresirani in jim sodelovanje pri projektih predstavlja izziv. Prijave zbira ga. Sanela Pivač, koordinatorica projekta »Mladi in spolnost« do 28. 9. 2012 na elektronski naslov: spivac@vszn-je.si.

V kolikor boste želeli dodatne informacije, se obrnite na koordinatorico projekta ga. Sanelo Pivač, dipl. m. s., spec. manag.

Zahvaljujemo se vam za sodelovanje!

 

Sanela Pivač, dipl. m. s., spec. manag.,
strok. sod.

doc. dr. Brigita Skela Savič
Dekanja