01/10/2012

Brucke in bruci, študentke in študenti

Brucke in bruci, študentke in študenti,

Vstopili smo v novo študijsko leto. Želimo vam, da ga začnete uspešno, zaznamujeta ga naj vaša odgovornost do študija in uspešno iskanje razmerij med študijskimi in drugimi obveznostmi ter mladostnimi sanjami po neizživetih pričakovanjih.

Vpisali ste se na šolo, ki je prepoznana po kakovostni izvedbi programa, odlični vpetosti v klinična okolja dveh regij in dobro razvitem tutorskem sistemu. Čakajo vas priložnosti vključevanja v razvojne in raziskovalne projekte šole, lahko postanete za tri mesece ali več mednarodni študent na eni od enajstih šol v EU, s katerimi ima VŠZNJ sklenjeno partnersko Erasmus sodelovanje. Del svojega časa lahko namenite prostovoljnim aktivnostim za koristi družbenega okolja ali postanete aktivni član študentskih aktivnosti na šoli. Naši visokošolski učitelji vas bodo spodbujali in usmerjali k temu, da bodo vaše znanje, veščine, kompetence in sposobnosti razvite v takšni meri, da boste prepoznani diplomanti v Slovenskem prostoru. Skupaj z nami boste spoznavali, razvijali in krepili poklicno identiteto in se pripravljali za poklic, ki ste si ga izbrali.

VŠZNJ odlikuje zavzetost, da dejavnost visokošolskega izobraževanja in znanstveno raziskovalnega dela izvaja kakovostno, odgovorno, mednarodno primerljivo, etično in učinkovito. V ta namen je VŠZNJ v letu 2012 prejela certifikata za sistem vodenja “Visokošolsko izobraževanje na prvi in drugi bolonjski stopnji, kontinuirano podiplomsko profesionalno izobraževanje ter znanstveno-raziskovalna dejavnost s področja zdravstvene nege in zdravstva” na področju zahtev standardov ISO 9001:2008 in Kakovost za prihodnost vzgoje in izobraževanja, 2008.

V imenu akademskega zbora in vseh zaposlenih na Visoki šoli za zdravstveno nego Jesenice vam želim uspešen študij.


Fotografije...
 

doc. dr. Brigita Skela Savič
Dekanja