08/10/2012

Obvestilo za študente - tutorstvo

Spoštovani!
 
Komisija za tutorstvo je na 5. redni seji sprejela sklep o imenovanju učiteljev tutorjev za študijsko leto 2012 /13.
Uvajalno tutorstvo bodo izvajali visokošolski učitelji in visokošolski strokovni sodelavci:

Študijski program 1. stopnje:
1.letnik redni študij: dr. Simona Hvalič Touzery
1.letnik izredni študij: Katja Skinder Savić, pred.
2.letnik redni študij: Andreja Černoga, strok. sod.
2.letnik izredni študij: Sedina Kalender Smajlović, strok. sod.
3.letnik redni študij: Sanela Pivač, strok. sod.
3.letnik izredni študij: Lidija Košir

Študijski program 2. stopnje:
1.letnik: doc. dr. Joca Zurc
2.letnik: izr. prof. dr. Brigita Skela Savič

S spoštovanjem!
 
Predsednica komisije za tutorstvo
Sanela Pivač