17/10/2012

3. simpozij: Aktivno staranje kot multiprofesionalni izziv

Center za vseživljenjsko učenje, karierno svetovanje, tutorstvo in mentorstvo
in
Katedra za temeljne vede

 

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

 
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov 2007-2013, razvojne prioritete 3: »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«; prednostne usmeritve 3.3 »Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva«. 

 

 

Spoštovani,
 

letos obeležujemo evropsko leto aktivnega staranja in solidarnosti med generacijami, ki se osredotoča na tri področja aktivnega staranja: zaposlovanje, družbeno udejstvovanje in samostojno življenje.

Z njim se želi opozoriti na pomen starostnikov v družbi; na njihov prispevek in potencial. Starostniki so dejavni kot prostovoljci, družinski oskrbovalci, so vir finančne opore, nudijo pomoč pri varstvu vnukov, itd. Pa vendar lanskoletna evropska raziskava Eurobarometer kaže, da v slovenski družbi manj pozitivno gledamo na stare ljudi kot v povprečju EU-27. Dejstvo, da se družba stara se vse prevečkrat doživlja kot grožnjo in ne kot dosežek in izziv družbe. Zato smo se na Visoki šoli za zdravstveno nego Jesenice odločili, da na aktivno staranje pogledamo z vidika multiprofesionalnega izziva, ki se nam postavlja.
 

V ta namen smo organizirali 3. simpozij »Aktivno staranje kot multiprofesionalni izziv«, ki je potekal 17. oktobra 2012 v Psihiatrični bolnišnici Begunje. Simpozij je bil namenjen strokovnjakom v zdravstvenih in drugih timih, ki se srečujejo s problematiko staranja v družbi. Namen simpozija je bil predstaviti in razpravljati o potrebnih novih praksah in pristopih, ki jih bo strokovna javnost morala razviti za osveščanje družbe o pomenu aktivnega staranja.


Tematska področja:

  • Staranje prebivlastva kot dejstvo in izziv
  • Družbene perspektive staranja
  • Cilji in ukrepi za vzpostavitev aktivnega staranja na vseh ravneh zdravstvenega in socialnega varstva
  • Funkcijske sposobnosti, staranje in kronične bolezni
  • Celostna obravnava starostnika v času zdravja in bolezni
  • Medgeneracijsko sodelovanje in aktivno staranje
  • Promocija zdravja v obdobju staranja
  • Varnost in staranje
  • Pravice starostnikov
  • Povezovanje strokovnjakov za aktivno staranje


Program

Fotografije...
 

     
Predstojnica katedre
za temeljne vede VŠZNJ
doc. dr. Ivica Avberšek Lužnik
Direktor Psihiatrične bolnišnice Begunje
Damijan Perne, dr. med., spec. psihiater
Dekanja
izr. prof. dr. Brigita Skela Savič