4. šolo raziskovanja z mednarodno udeležbo: Integracija znanja in potreb v raziskovanju: razvojni in..." /> 4. šolo raziskovanja z mednarodno udeležbo: Integracija znanja in potreb v raziskovanju: razvojni in..." />
22/11/2012

4. šola raziskovanja z mednarodno udeležbo: »Integracija znanja in potreb v raziskovanju: razvojni in raziskovalni oddelki v zdravstveni negi«

Center za vseživljenjsko učenje, karierno svetovanje, tutorstvo in mentorstvo
in
Katedra za temeljne vede

 

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. 
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov 2007-2013, razvojne prioritete 3: »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«; prednostne usmeritve 3.3 »Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva«. 


 Visoka šola za zdravstveno nego Jesnice je organizirala v okviru 6. šole za klinične mentorje

4. šolo raziskovanja z mednarodno udeležbo:

»Integracija znanja in potreb v raziskovanju: razvojni in raziskovalni oddelki v zdravstveni negi«

  

Šola raziskovanja je potekala 22. novembra 2012 v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana, Pediatrična klinika in je bila namenjena študentom in kliničnim mentorjem Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice ter drugim zdravstvenim delavcem, raziskovalcem in študentom, ki želijo obnoviti in nadgraditi znanja o raziskovanju in uporabnost le tega pri kliničnem delu. Z izbranimi vsebinami šole raziskovanja smo želeli pri udeležencih okrepiti razvojno usmerjenost, premislek o ustreznih pristopih in rešitvah pri problemih v kliničnem delu.PROGRAM

8.30 - 9.00 Registracija udeležencev
9.00 - 9.10
Uvodni pozdrav
izr. prof. dr. Brigita Skela Savič, dekanja VŠZNJ
9.10 - 9.40
Notranji dejavniki razvoja profesije: Enote za razvoj in raziskovanje v zdravstveni negi
izr. prof. dr. Brigita Skela Savič, Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice
 
9.40 - 10.20
Pregled literature kot začetek sistematičnega pristopa pri reševanju kliničnih problemov
mag. Branko Bregar, Psihiatrična klinika Ljubljana
 
10.20 - 11.00
Ponovimo: Raziskovalni dizajn
doc. dr. Joca Zurc, Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice
 
11.00 - 11.30 Odmor
11.30 - 12.15
Primeri raziskovanja kliničnih problemov: Kaj se je spremenilo v klinični praksi?
izr. prof. dr. Alice Kiger, Univerza Aberdeen, Škotska
12.15 - 13.00
Teža kvalitativnega raziskovanja pri sprejemanju odločitev za spremembe v praksi 
izr. prof. dr. Blaž Mesec, pogodbeni sodelavec VŠZNJ 
 
13.00 - 13.40
Nekateri etični vidiki kliničnega raziskovanja zdravil
prim. Andrej Žmitek, Psihiatrična bolnišnica Begunje
 
13.40 - 14.10 Odmor
14.10 - 14.35
Primeri raziskovanja kliničnih problemov v UKC Ljubljana: Dosežki in ovire na poti raziskovanja
mag. Maja Klančnik Gruden, UKC Ljubljana 
 
14.35 - 15.05
Pogled nacionalnega združenja na raziskovanje stroke zdravstvene in babiške nege
Darinka Klemenc, Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije
 
15.05 - 15.35
Pot do doktorskega študija v zdravstveni negi je v raziskovanju stroke
izr. prof. dr. Brigita Skela Savič, dekanja VŠZNJ
15.35 - 16.30
Kaj lahko kot posameznik spremenim pri kliničnem delu iz vidika raziskovanja stroke?
Razprava po skupinah in predstavitev pred skupinami.
 
16.30 - 17.00 Zaključek 4. šole raziskovanjaOperacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov 2007-2013, razvojne prioritete 3: »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«; prednostne usmeritve 3.3 »Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva«.

Program


Fotografije


Predstojnica Centra
dr. Simona Hvalič Touzery

Dekanja
izr. prof. dr. Brigita Skela Savič