06/12/2012

Izvedba učnih delavnic v okviru projekta Mladi in spolnost
 

Izvedba učnih delavnic v okviru projekta Mladi in spolnost


 

V okviru projekta Mladi in spolnost, ki ga Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice izvaja v sodelovanju z Zavodom za zdravstveno varstvo Kranj, so študenti izvajalci projekta izvedli učne delavnice na osnovni šoli Prežihovega Voranca Jesenice. Učne delavnice so bile izvedene med učenci 9. razredov.

Z učnimi delavnicami smo želeli učence pripraviti, da bodo ob telesnih spremembah, ki jih prinaša odraščanje, znali ustrezno reagirati in posredovati informacije o razmnoževanju človeka.  Učne delavnice so temeljile na odprtih pogovorih,primernem odnosu – zaupanje, prijateljstvo, ljubezen, praktičnih prikazih ter ozaveščanju o tveganem spolnem vedenju.

Vzporedno z učnimi delavnicami Mladi in spolnost, so potekale tudi učne delavnice o ozaveščanju mladih o tvegani rabi dovoljenih in nedovoljenih drog (alkohol, kajenje in nedovoljene droge).

V učne delavnice so študenti vključili teoretična izhodišča in praktične prikaze posamezne tematike. V okviru praktičnega prikaza so vključili zdravstveno vzgojno svetovanje, ki je ena temeljnih nalog medicinskih sester.

Zahvaljujemo se vsem študentkam, ki so v okviru prostovoljnega dela izvedle preventivne aktivnosti na področju spolne vzgoje mladih, ohranitve reproduktivnega zdravja ter ozaveščanja učencev o dejavnikih, ki vplivajo na zdrav življenjski slog, s poudarkom na nevarnostih, ki jih povzroča prekomerno uživanje alkohola, kajenje in odvisnost od nedovoljenih drog.


Fotografije

 

Sanela Pivač, dipl. m. s., spec. manag., strok. sod.
Sedina Kalender Smajlović, dipl. m. s., strok. sod.
izr. prof. dr. Brigita Skela Savič
Dekanja