03/01/2013

Povabilo k vpisu na študijski program prve stopnje Zdravstvena nega v 2013/2014

 


 

Povabilo k vpisu na študijski program prve stopnje Zdravstvena nega v 2013/2014

Postanite diplomirana medicinska sestra / diplomirani zdravstvenik

Dijakinje, dijaki!


Diploma na visokošolskem strokovnem študijskem programu prve stopnje Zdravstvena nega bo vaša vstopnica v poklic, ki je reguliran z Evropsko direktivo, bo izkaz vaših sposobnosti, znanja, vztrajnosti in samozaupanja, bo vaše okno v karierni razvoj. Odločite se za študij na Visoki šoli za zdravstveno nego Jesenice in se vpišite na študijski program prve stopnje Zdravstvena nega.


Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice (VŠZNJ) ponuja več kot samo študij:

• 
Kakovosten in mednarodni primerljiv visokostrokovni študij zdravstvene nege na prvi stopnji;
• Odlična zaposljivost diplomantov na ustreznih delovnih mestih;
• Sodobno organizirano klinično usposabljanje na vseh treh nivojih zdravstva;
• Možnost, da del študijskih obveznosti opravite v tujini;
• Vključevanje študentov v razvojne in raziskovalne projekte;
• Individualna pomoč in podpora pri soočanju s študijskimi izzivi s pomočjo tutorstva;
• Znanje, ki po zaključenem študiju omogoča takojšnjo zaposljivost oziroma napredovanje doma ali v tujini;
• Možnost nadaljevanja študija na študijskem programu druge stopnje Zdravstvena nega (magistrski študij).


Ostale informacije:

• Vpisna mesta: 70 mest za redni študij in 60 mest za izredni študij.
• Trajanje študija: 3 leta, 180 ECTS.

Lokacija izvedbe: Jesenice, Spodnji Plavž 3 (40 minut iz Ljubljane, brezplačno parkiranje).


Informativni dnevi:

• petek, 15. 2. 2013 ob 10:00 in 15:00 uri za kandidate za redni študij
• sobota, 16. 2. 2013 ob 10:00 uri za kandidate za izredni študij.


Najdete nas tudi na Informativi' 13 v petek in soboto, 1. in 2. februarja 2013 na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani od 9. do 18. ure.

Več informacij o študiju dobite tukaj, predstavitveno brošuro v slovenščini najdete tukaj, v angleščini najdete tukaj.

Prijavite se v skladu z navodili in razpisnimi roki Visokošolske prijavno-informacijske službe Univerze v Ljubljani. 

Pridružite se nam!

izr. prof. dr. Brigita Skela Savič
Dekanja