23/01/2013

Razpis volitev predstavnikov študentov v Senat in Upravni odbor VŠZNJ

Na podlagi 7. člena Navodil o volitvah predstavnikov študentov v Študentski svet Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice


                                                                                RAZPISUJEM

                                         volitve v Študentski svet Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice.Razpisujemo tri (3) prosta mesta v Senatu in eno (1) prosto mesto v Upravnem odboru Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice.


Rok za oddajo kandidature začne teči naslednji dan po objavi razpisa volitev, to je v četrtek, dne 24. 1. 2013 in se izteče sedmi dan po objavi razpisa volitev, to je v sredo, dne 30. 1. 2013.


Kandidatura mora vsebovati:
-    ime in priimek kandidata, kontaktni naslov in telefonsko številko,
-    potrdilo o vpisu v tekočem študijskem letu,
-    datum,
-    lastnoročni podpis kandidata.Kandidature se oddajo v Referatu za študijske in študentske zadeve ali v Referatu za splošne zadeve (informacije: 04 5869 373).


Volitve bodo potekale na Visoki šoli za zdravstveno nego Jesenice, Spodnji Plavž 3, v prostoru za zagovor diplom (poleg predavalnice 3),

                                                            v sredo, 6. 2. 2013 od 11. do 16. ure.


Člane Senata in Upravnega odbora Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice izvoli Študentski svet. O kandidatih glasuje ŠS VŠZNJ javno, z dvigom rok, ali tajno, z glasovnicami, če tako zahteva večina članov. Vsak član lahko glasuje za toliko kandidatov, kolikor je razpisanih prostih mest. Izvoljeni so kandidati, ki so dobili največje število glasov, pod pogojem, da je za posameznega kandidata glasovala več kot polovica vseh članov ŠS.                                                                  izr. prof. dr. Brigita Skela Savič
                                                                                   Dekanja