11/11/2010

Mesec ozaveščanja o raku pljuč na VŠZNJ

Rak pljuč je bolezen, katere nastanek je tesno povezan s kajenjem, zato je pomembno informiranje mladih o nevarnostih kajenja. V okviru meseca ozaveščanja o raku pljuč smo 5. novembra 2010 na VŠZNJ povabili predstavnice Društva onkoloških bolnikov Slovenije, ki so za študente 1. letnika visokostrokovnega programa Zdravstvena nega pripravile naslednje delavnice:
 
- prim. Marija Vegelj Pirc, dr. med., predsednica Društva onkoloških bolnikov Slovenije:
PSIHOLOŠKI VIDIKI RAKA IN PREDSTAVITEV DRUŠTVA ONKOLOŠKIH BOLNIKOV SLOVENIJE (vloga psiholoških dejavnikov pri nastanku in razvoju raka, kot tudi v procesu zdravljenja in rehabilitacije, komunikacija in psihoterapevtska pomoč, pot k okrevanju – organizirana samopomoč bolnikov z rakom),

- gospa Milena Mramor, članica Društva onkoloških bolnikov Slovenije:
OSEBNO PRIČEVANJE O SOOČENJU Z RAKOM PLJUČ,

- mag. Mirjana Rajer, dr. med., spec. radioterapije in onkologije:
RAK PLJUČ – BOLEZEN Z MNOGOTERIMI OBRAZI (opis bolezni in statistični podatki, dejavniki tveganja in preventiva, bolezenski znaki, postavitev diagnoze in stadija bolezni, zdravljenje, stranski učinki zdravljenja in posledice zdravljenja, ponovitev bolezni).

Delavnice so bile usmerjenje v informiranje in razvoj odgovornosti  do razvade kajenje pri mladih na nivoju posameznika in bodočega zdravstvenega delavca ter v spoznavanju celosten obravnave bolnikov z rakom pljuč.