6. Posvet z mednarodno udeležbo Moja kariera - Quo Vadis: Zahtevnejše oblike dela v zdravstveni negi:..." /> 6. Posvet z mednarodno udeležbo Moja kariera - Quo Vadis: Zahtevnejše oblike dela v zdravstveni negi:..." />
27/03/2013

6. Posvet z mednarodno udeležbo Moja kariera - Quo Vadis: Zahtevnejše oblike dela v zdravstveni negi: Mednarodni pristopi in stanje v Sloveniji?

 
 


 
Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice je v sodelovanju z Zdravstveno fakulteto Univerze v Ljubljani, Fakulteto za zdravstvene vede Univerze v Mariboru in Fakulteto za vede o zdravju Univerze na Primorskem,

organizirala

6. POSVET Z MEDNARODNO UDELEŽBO MOJA KARIERA - QUO VADIS

Zahtevnejše oblike dela v zdravstveni negi: Mednarodni pristopi in stanje v Sloveniji?

Posvet z okroglo mizo je potekal v sredo, 27. 3. 2013
v Hotelu City, Ljubljana


Posvet je bil namenjen menedžerjem in vodjem v zdravstvenih zavodih in visokošolskih zavodih, diplomiranim medicinskim sestram, visokošolskim učiteljem, strokovnim sodelavcem, študentom magistrskega študija zdravstvene nege, odgovornim v zdravstveni in visokošolski politiki idr.

Zdravstveni sistem se srečuje s povečani potrebami po storitvah, država pa s problemom globalne krize, ki se odraža tudi v zdravstvu. Od medicinskih sester se pričakuje prevzemanje kompleksnih in samostojnih nalog v zdravstveni obravnavi in prevzemanje skrbi za zdravje ljudi. Kako lahko medicinske sestre z več znanji, sposobnosti in večjimi kompetencami pripomorejo k vzdržnosti zdravstvenega sistema? Kaj nam kažejo izkušnje razvitega sveta?


Program

Fotografije

Zbornik

Programski odbor: izr. prof. dr. Brigita Skela Savič, Darinka Klemenc, mag. Vesna Čuk, mag. Vida Gönc, mag. Andreja Kvas, mag. Zdenka Tičar, Sanela Pivač.

 
 

dr. Simona Hvalič Touzery, viš. pred.
Predstojnica Centra
izr. prof. dr. Brigita Skela Savič
Dekanja