18/04/2013

Obvestilo 5. korespondenčne seje Senata VŠZNJ

Spoštovani,
 
obveščamo vas, da so bila na 5. korespondenčni seji Senata VŠZNJ sprejete in potrjene dopolnitve pravnega akta VŠZNJ:

  • dopolnitve Pravil o spremljanju in ocenjevanju kakovosti pedagoškega, raziskovalnega in upravnega dela na Visoki šoli za zdravstveno nego Jesenice


Pravni akt je obljavljen v ŠIS-u pod rubriko Gradiva/Druga/Pravilniki.
 
Referat za študijske in študentske zadeve