27/05/2013

Strokovna ekskurzija študentov VŠZNJ v Zagreb

Študenti VŠZNJ, 2. in 3. letnika rednega ter izrednega študija, so v petek, 17.5.2013 obiskali Klinički bolnički centar (KBC) v Zagrebu. V sklopu KBC deluje 30 klinik, ki so razporejene na 5 lokacijah, razpolagajo z 1800 posteljami, zaposlenih je več kot 2000 medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov ter 962 zdravnikov.

S študenti smo si ogledali klinično okolje na lokaciji Rebro. Zaposleni so nam predstavili ambulantno, kirurško in internistično dejavnost. Študenti so imeli priložnost videti tudi operacijske prostore, urgentni blok, center za intenzivno terapijo ter center za transplantacije. Klinika za kirurgijo je največja učna baza za študente dodiplomskih in podiplomskih študijskih programov na Hrvaškem, na razpolago je 18 operacijskih dvoran, zaposlenih je 40 zdravnikov specialistov in 110 medicinskih sester. V letu 1950. je bila narejena prva kateterizacija srca pri otroku, prve transplantacije pa so pričeli izvajati po letu 1983. V sklopu Klinike za interno medicino deluje 8 zdravstvenih zavodov, kot so zavod za endokrinologijo, gastroeneterologijo, hematologijo, idr. V Centru za nujno medicinsko pomoč razpolagajo s sodobno medicinsko opremo in specialisti vseh strokovnih področjih, razen specialisti na področju psihiatrije. Klinika za anesteziologijo in intenzivno medicino je bila ustanovljena leta 2004, zaposleni v zdravstveni negi se kontinuirano usposabljajo  ter sodelujejo kot predavatelji na različnih domačih in evropskih simpozijih. 

Galerija slik...