28/05/2013

9. kongres zdravstvene in babiške nege

 

9. kongres zdravstvene in babiške nege

9. in 10. maj 2013 – Brdo pri Kranju


Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, je v okviru Nacionalnega centra za strokovni, karierni in osebnostni razvoj medicinskih sester in babic organizirala že 9. kongres.

Moto letošnjega kongresa je bil »Moč za spremembe - medicinske sestre in babice
smo v prvih vrstah zdravstvenega sistema«.

Teme letošnjega kongresa so bile: kakovost in varnost zdravstvene obravnave, sooblikovanje zdravstvene politike, praksa za prakso, izobraževanje in raziskovanje, partnerstvo z uporabniki ter moralni in etični vidiki stroke v luči sodobnosti.

Na kongresu je sodelovala tudi Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice. Študenta 1. letnika izrednega študija sta pripravila zanimivo stojnico. Na njej sta želela poudariti pomembnost higiene in razkuževanja rok. Vsem udeležencem sta na njihovo željo izmerila krvni tlak in krvni sladkor, kot opozorilo za pravočasno odkrivanje bolezni.

Največ zanimanja so udeleženci pokazali pri ugotavljanju pravilnega razkuževanja rok. Vsi se zavedamo, kako pomembno je dobro razkuževanje rok, vendar smo pri tem večkrat zelo površni. S pomočjo “črne skrinjice” smo namreč ugotovili, da si roke  razkužujemo površno, avtomatsko in na ta način večkrat izpustimo določene predele rok.

Drugi dan smo bili povabljeni na podelitev zlatih znakov, katerega smo se z veseljem udeležili. Podelitev je bila svečana in zelo lepa.

Kot predstavnika 1. letnika izrednega študija  sva ponosna, da sva se lahko udeležila kongresa in tam predstavila Visoko šolo za zdravstveno nego Jesenice.

Zbornik kongresa: Moč za spremembe - medicinske sestre in babice
smo v prvih vrstah zdravstvenega sistema

Galerija
 

Klavdija Baškovč in Samir Muminović, študenta 1. letnika izredni študij