04/06/2013

Udeležba študentk in profesorice v Leirii, na Portugalskem

Andreja Vovk, Darja Gorjup Poženel, doc. dr. Joca Zurc
 

Udeležba študentov in profesorjev Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice na »Works in Progress 2013« -  Erasmus intenzivnem programu za magistrske študente zdravstvene nege in zdravstva v Leirii na Portugalskem


School of Health Sciences, Polytechnic Institute of Leiria na Portugalskem je od 13. do 25. maja 2013 gostila Erasmus intenzivni program z naslovom »Works in Progress« (WIP) (št. 2011-1-NO1-ERA10-03310). Program je financiran za obdobje treh let. Odgovorni koordinator projekta je Institute of Nursing, Oslo and Akershus University College of Applied Science na Norveškem.

Erasmus intenzivni programi so kratki študijski programi, ki na enem mestu združijo študente in profesorje iz vsaj treh različnih organizacij terciarnega izobraževanja različnih držav (vsaj 1 država mora biti članica EU). Programi potekajo v obliki intenzivnega dela 10 zaporednih delovnih dni. Progam »Works in Progress« je bil razvit za pridobitev in razširitev metodološkega znanja magistrskih študentov zdravstvene nege in drugih zdravstvenih ved, ki je ključno za pripravo dispozicije magistrskega dela. Program vključuje predavanja, delo v manjših skupinah in individualne konzultacije. Pričakovani učni rezultati ob zaključku programa so (Works in Progress – Students guide, 2013):
- zmožnost reševanja konceptualnih in raziskovalnih problematik kot tudi premislek o družbenih in etičnih vprašanjih zasnovane raziskave za magistrsko delo,
- sposobnost predstavitve predloga raziskave ekspertom kot tudi splošni javnosti,
- razširitev znanja o zdravstvenih sistemih in izobraževanju sodelujočih držav,
- izboljšanje samozaupanja za sodelovanje v mednarodnem akademskem okolju,
- višja stopnja znanja s področja kvantitativnih in kvalitativnih metodologij,
- povečana osveščenost o upoštevanju etičnih vidikov raziskovanja,
- pojasnjeni ključni koncepti.


Letošnjega WIP seminarja na Portugalskem so se udeležili študenti in visokošolski učitelji iz gostujoče School of Health Sciences, Polytechnic Institute of Leiria, koordinatorja projekta Institute of Nursing, Oslo and Akershus University College of Applied Science ter iz sodelujočih visokošolskih zavodov School of Nursing and Midwifery, Trinity College Dublin (Irska), Faculty of Health Sciences, University of Malta (Malta), School of Nursing, Columbia University (Združene države Amerike) in Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice (VŠZNJ). VŠZNJ sta zastopali dve študentki študijskega programa druge stopnje Zdravstvena nega. Andreja Vovk, študentka 2. letnika, je sodelovala s predlogom raziskovalnega projekta z naslovom “Povezanost med kakovostjo zdravstvene in babiške nege in zadovoljstvom medicinskih sester in babic v slovenskih bolnišnicah”, ki ga pripravlja pod mentorstvom izr. prof. dr. Brigite Skela Savič. Absolventka Darja Gorjup Poženel pa je sodelovala z dispozicijo magistrskega dela “Vloga medicinske sestre pri postnatalnem sporočanju diagnoze sindrom Down”, ki ga pripravlja pod mentorstvom izr. prof. dr. Brigite Skela Savič in somentorstvom doc. dr. Fintana Sheerina iz Trinity College Dublin. S strani visokošolskih učiteljev je VŠZNJ zastopala doc. dr. Joca Zurc, ki je na seminarju izvedla predavanji s področja pisanja raziskovalnih poročil in člankov (skupaj z doc. dr. Liz Curtis, Trinity College Dublin) in ocenjevanja kakovosti merjenja v raziskavah ter sodelovala pri izvedbi praktične delavnice analize podatkov z SPSS (skupaj z dr. Josianne Scerri, Faculty of Health Sciences, University of Malta) in pri izvedbi individualnih konzultacij.

Dvotedenski program WIP seminarja se je pričel s predstavitvami zasnovanih raziskav, ki so bile namenjene posredovanju predlogov in usmeritev s strani profesorjev in ostalih študentov za nadaljnje delo v času izvedbe seminarja. Prvi teden programa so vsakodnevno potekala predavanja s področja kvantitativnih, kvalitativnih in integriranih raziskovalnih metod. Študenti so bili glede na temo magistrskega dela razdeljeni v študijske skupine po 4 do 6 študentov. Skupine so delale individualno. Profesorji WIP programa so bili prisotni za reševanje individualnih vprašanj, na voljo je bila tudi literatura in dostop do baz podatkov elektronskih revij v knjižnici Polytechnic Institute of Leiria. Drugi teden izvedbe programa je imel poudarek na individualnem delu priprave dispozicije magistrskega dela oziroma predloga raziskovalnega projekta, ki so mu sledile zaključne predstavitve.

Kljub temu, da je bila večina dni zapolnjena s predavanji in študijem, je program posvetil pozornost tudi družabnim aktivnostim. Med udeleženci, tako študenti kot profesorji, so se spletle vezi, ki se bodo v prihodnosti še nadaljevale in razvijale. Organizatorji so poskrbeli za tekočo izvedbo izobraževalnega dela programa, pa tudi prijetno bivanje na Portugalskem, ki ob koncu tedna popestreno z organiziranim ogledom verskega središča Fatime, čudovitega nacionalnega parka Pia do Urso  in podzemne jame Grutas de Mira de Aire.

Naslednji WIP seminar bo potekal maja 2014 na Faculty of Health Sciences na Malti. Sodelovalo bo vseh pet v projekt vključenih institucij, med njimi tudi VŠZNJ. Omeniti velja, da je bil WIP 2013 za VŠZNJ že četrti po vrsti. Prvič so se magistrski študenti in profesorji VŠZNJ udeležili dvodnevnega WIP seminarja na Trinity College Dublin leta 2010, v letu 2011 je seminar gostila VŠZNJ, in leta 2012 je VŠZNJ prvič sodelovala na intenzivnem 14-dnevnem WIP seminarju na Oslo and Akershus University College of Applied Science.

»Za naju je bila udeležba v programu WIP priložnost za spoznavanje novih ljudi, navezovanje novih stikov, pridobivanje novega znanja in seveda tudi spoznavanje dežele. Izkazalo se je, da je znanje, ki sva ga pridobili tekom magistrskega študija na Visoki šoli za zdravstveno nego Jesenice, zelo dobro in da študenti naše šole lahko s ponosom povemo, kje študiramo. Tako študenti kot tudi profesorji so bili izjemni, in prav gotovo bova z nekaterimi izmed njih ostali v stiku, tako zaradi študija samega kot tudi poklicno in celo zasebno. Veseli sva, da sva lahko doživeli letošnjo WIP zgodbo«. (Andreja Vovk in Darja Gorjup Poženel)

Galerija slik...