17/06/2013

Publikacije VŠZNJ dostopne javnosti

 

Na spletni strani VŠZNJ (Knjižnica – Založba) so od 1. julija 2013 naprej prosto dostopni zborniki predavanj dogodkov v organizaciji VŠZNJ, izdani do leta 2012. Tako boste pri svojem strokovnem in raziskovalnem delu lahko uporabljali zbornike predavanj:
- Mednarodna znanstvena konferenca (2008 – 2012),
- posvet Moja kariera-Quovadis (2008 – 2012),
- simpozij Katedre za temeljne vede na izbrano strokovno temo (2010 – 2012),
- Šola za klinične mentorje (2010 - 2012), idr.


S prostim dostopom do izdanega gradiva želi VŠZNJ prispevati k razvoju znanj in profesionalnih vrednot na področju raziskovanja in razvoja v zdravstveni negi.

izr. prof. dr. Brigita Skela Savič
Dekanja