26/07/2013

Razpis za vpis v študijski program druge stopnje, magistrski program »Zdravstvena nega« 2013/2014


 

RAZPIS ZA VPIS
V ŠTUDIJSKI PROGRAM DRUGE STOPNJE, MAGISTRSKI PROGRAM
»ZDRAVSTVENA NEGA«
VISOKE ŠOLE ZA ZDRAVSTVENO NEGO JESENICE
V ŠTUDIJSKEM LETU 2013/2014


 

Na podlagi sklepa Senata, z dne 30. 1. 2013, Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice (VŠZNJ) v študijskem letu 2013/2014 razpisuje študijski program druge bolonjske stopnje »Zdravstvena nega«.

Število vpisnih mest za 2013/2014 in lokacija izvedbe študija:
30 mest za izredni študij, lokacija Ljubljana, VŠZNJ, Študijsko središče Ljubljana, Letališka cesta 16.

Študij se izvaja v sodelovanju z visokošolskimi učitelji z Univerze Aberdeen, Univerze Swansea in Univerze West of Scotland, kar študentom omogoča neposredni prenos znanj in prakse iz kliničnih okolij, kjer je zdravstvena nega razvita na akademskem nivoju. Predavanja tujih učiteljev so prevajana.

Informativni dnevi
11. 6. 2013, ob 15.30 uri, VŠZNJ, Študijsko središče Ljubljana, Letališka cesta 16, Ljubljana,
10. 9. 2013, ob 15.30 uri, VŠZNJ, Študijsko središče Ljubljana, Letališka cesta 16, Ljubljana.

Rok za prijavo
Prvi prijavni rok bo potekal od 10. junija do 13. septembra 2013.
V primeru prostih vpisnih mest, bo drugi prijavni rok potekal od 1. do 5. oktobra 2013.

Podrobnosti o načinu oddaje prijave so objavljene na spletni strani VŠZNJ.

Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa so objavljeni tukaj.

Informacije o študiju in novih izbirnih predmetih pa dobite tudi v novi promocijski zloženki.

Trajanje programa / Strokovni naslov
2 leti (120 ECTS); magistrica zdravstvene nege / magister zdravstvene nege

Dodatne informacije na 04 5869 361 ali po e-pošti: referatmag@vszn-je.si                                                                   izr. prof. dr. Brigita Skela Savič
                                                                                    Dekanja