01/08/2013

Navodila za vpis za študijsko leto 2013/2014

Spoštovani,

obveščamo vas, da so v ŠIS-u pod rubriko Gradiva  / Druga / Navodila / objavljena Navodila za vpis v višji letnik, ponavljanje letnika, izjemni vpis v letnik, podaljšanje študija in izjemno podaljšanje študija za študijsko leto 2013/2014.

Študenti, ki boste oddali prošnjo za izjemni vpis v višji letnik ali prošnjo za ponavljanje letnika, si pod Navodila preberite dokument Poziv Komisije za študijske zadeve.

Referat za študijske in študentske zadeve